Polska | polski

Znajomość norm

Co zmieniło się w „nowej” normie PN-EN ISO 12100?

Norma PN-EN ISO 12100:2010 „Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka” opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 08.04.2011. W rezultacie od tej daty obowiązuje „domniemanie zgodności”.

PN-EN ISO 12100:2010 – główna norma dotycząca bezpieczeństwa maszyn
Norma PN-EN ISO 12100:2010 powstała z połączenia norm PN-EN ISO 12100-1, PN-EN ISO 12100-2 i PN-EN ISO 14121-1; obecnie jest ona podstawową normą dla bezpieczeństwa maszyn. Tym niemniej domniemanie zgodności wciąż obowiązuje dla norm skonsolidowanych (PN-EN ISO 12100-1, PN-EN ISO 12100-2, PN-EN ISO 14121-1) do 30.11.2013.

Nie ma zmian technicznych
Publikacja ISO/TC 199 N 833 stanowi, że nie miały miejsca zmiany techniczne związane z konsolidacją tych trzech norm. Zmiany techniczne ograniczone są wyłącznie do treści związanej ze zrewidowaną dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Zatem istniejąca dokumentacja (np. ocena ryzyka, normy typu C) nie musi być aktualizowana w odniesieniu do tej nowej normy.

Zmniejszenie redundancji i uproszczenie aplikacji
Konsolidacja w ramach jednej normy zmniejszyła redundancję i ma ułatwić stosowanie normy. Tabela w publikacji ISO/TC 199 N 833 pokazuje, które rozdziały „starych” norm znajdują się w poszczególnych rozdziałach normy PN-EN ISO 12100:2010.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl