Polska | polski

Znak CE

Czy maszynę można wprowadzić do obrotu bez instrukcji obsługi, jeśli zostanie ona dostarczona w terminie późniejszym?

Instrukcje obsługi pochodzą najczęściej od producenta lub od upoważnionego przez niego przedstawiciela wyznaczonego w ramach Wspólnoty. Muszą one zostać utworzone w jednym z oficjalnych języków. Uruchomienie maszyny wymaga dysponowania oryginalną instrukcją obsługi, w razie potrzeby z tłumaczeniem na jeden z języków używanych w kraju uruchomienia maszyny.

Instrukcja musi zawierać plany i schematy potrzebne do uruchomienia maszyny, jej konserwacji, sprawdzenia jej funkcjonalności i (w razie potrzeby) naprawy, a także odpowiedniej informacji, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa.

Błędy w instrukcji obsługi mogą mieć konsekwencje prawne, jeśli przyczyniły się do wypadku na maszynie. Instrukcja musi być dostarczona wyłącznie w formie pisemnej.

Data ostatniej zmiany artykułu: 16.06.2011, 11:47
Autor: Pilz GmbH & Co. KG
Wersja: 1.5

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl