Kansainvälinen standardi EN/IEC 61800-5/-2

Standardi IEC 61800-5-2 (Euroopassa EN 61800-5-2) käsittelee ”Sähköiset käyttöjärjestelmät säädettävällä pyörimisnopeudella” toiminnalliselle turvallisuudelle asetettavia vaatimuksia. Kansainvälisen standardisarjan IEC / EN 61800 osa 5-2 on tuotestandardi sähköisille käyttöjärjestelmille integroiduilla turvallisuustoiminnoilla. Osassa 5-2 määritetään turvallisten käyttöjen kehitysvaatimukset toiminnallista turvallisuutta silmällä pitäen.

Valmistajien on mahdollista asentaa koneisiin ja laitteistoihin turvakäyttöjä standardien EN / IEC 61508 (sähköisten ja elektronisten järjestelmien toiminnallisen turvallisuuden perusstandardi), EN / IEC 62061 (koneohjausten toiminnallinen turvallisuus) ja EN ISO 13849 (koneturvallisuus) määräysten mukaan edellyttäen, että normatiivista määritelmää noudatetaan.

EN 61800-5-2 jakaa turvallisuustoiminnot pysäytystoimintoihin ja muihin turvallisuustoimintoihin kuten turvalliset liiketoiminnot tai turvalliset jarrutoiminnot.

Turvalliset pysäytystoiminnot EN 61800-5-2 mukaan

Akseleiden turvallisuutta tarkasteltaessa halutaan toisaalta estää akselien odottamaton liikkeelle lähtö ja toisaalta pysäyttää akselien liike vaaratilanteessa. IEC / EN 61800-5-2 määrittää kolme pysäytystoimintoa, jotka vastaavat EN / IEC 60204-1 -standardin pysäytysluokkia 0, 1 ja 2:

 

EN / IEC 60204-1 EN / IEC 61800-5-2
Pysäytysluokka 0

Safe torque off STO / Turvallinen momentin irtikytkentä

Pysäytysluokka 1 Safe stop 1 SS1 / Turvapysäytys 1
Pysäytysluokka 2 Safe stop 2 SS2 / Turvapysäytys 2


Jos turvallisuustoiminto havaitsee virheen tai raja-arvon ylityksen, määritettyjen reaktiotoimintojen on käynnistyttävä. Standardissa EN / IEC 61800-5-2 puhutan usein nopeuksien rajoituksesta tai asemista. Tämä saavutetaan sillä, että raja-arvon ylittyessä moottori pysäytetään reaktiotoimintona. On olemassa myös sovelluksia, joissa suora poiskytkentä yhden akselin raja-arvon ylittyessä ainoastaan ilmoitetaan ja turvallisuusohjaus huolehtii koko akseliston koordinoidusta jarrutuksesta. Ulkoiset valvontalaitteet voivat vain ilmoittaa raja-arvon ylityksen. Yhdessä turvallisen poiskytkentäpolun kanssa voidaan sitten täyttää normatiivisten turvallisuustoimintojen vaatimukset. Käyttöön integroitu ratkaisu liikkeiden valvontaan voidaan toteuttaa PMCprotego DS:llä.

Turvalliset liiketoiminnot IEC 61800-5-2 mukaan ja turvalliset valvontatoiminnot

IEC 61800-5-2 selostaa pysäytystoimintojen lisäksi ns. ”turvalliset liiketoiminnot“, joiden on tarkoitus pienentää toiminnan riskejä. Turvallista valvontatoimintoa voidaan pitää täydentävänä turvallisuustoimintona: Valvontatoiminto perustuu normatiiviseen liiketoimintoon. Parametrisoitujen raja-arvojen ylitys ilmoitetaan, se ei kuitenkaan laukaise vikareaktiotoimintoa.

Turvalliset liiketoiminnot Turvalliset valvontatoiminnot
Safe direction (SDI) Safely-monitored direction SDI-M
/ Turvallisesti valvottu liikesuunta
Safely-limited increment (SLI) Safely-monitored increment SLI-M
/ Turvallisesti rajoitettu askelmitta
Safely-limited speed (SLS) Safely-monitored speed SLS-M
/ Turvallisesti valvottu nopeus /
Safe operating stop (SOS) Safely-monitored operation stop SOS-M
/ Turvallisesti valvottu pysäytys /
Safe speed range (SSR) safely-monitored speed range SSR-M
/ Turvallisesti valvottu nopeusalue
Safely-limited position (SLP) safely-monitored position SLP-M
/ Turvallisesti valvottu asema
Safely-limited acceleration (SLA) Safely monitored limited acceleration (SLA-M)
/ Turvallisesti valvottu rajoitettu kiihtyvyys
Safe acceleration range (SAR) Safely-monitored acceleration range (SAR-M)
/ Turvallisesti valvottu kiihdytysalue

Luota Pilzin tuotteisiin turvallisessa liikkeenvalvonnassa!

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?