Suomi | suomi

Turvallinen liikesuunta - Safe direction (SDI)

Standardin EN 61800-5-2 mukaisella turvallisen liikesuunnan (SDI – Safe Direction) valvonnalla varmistetaan, että moottori ei pyöri kiellettyyn suuntaan. Jos liikesuunta on virheellinen, suoritetaan määritetty toiminto.

Liikesuunnan turvavalvontaa käytetään usein nopeuden turvarajoituksen (SLS - Safely Limited Speed) kanssa. Käyttöön integroitu ratkaisu takaa nopeimman pysäytyksen. Käytännössä tämä yhdistelmä on erityisen mielekäs silloin, kun työskennellään vaara-alueella ja halutaan varmistaa, että käyttö pyörii oikeaan suuntaan määritetyllä nopeudella.

Myös PNOZ s30 pyörimisnopeusvahti sisältää tämän turvallisuustoiminnon!

SDI – Safe direction = Turvallinen liikesuunta
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk