Suomi | suomi

Askelmitan turvarajoitus (SLI)

Käynnistyskäskyn jälkeen moottori saa liikkua tietyn matkan. Raja-arvon saavuttaminen laukaisee turvapysäytyksen. Sallitun askelmitan ylitys havaitaan ja käyttö pysäytetään. Suhteellisesti mittaava anturijärjestelmä riittää tälle turvatoiminnolle.