Turvarajoitettu nopeus

Safe-limited speed (SLS)

Standardin EN 61800-5-2 mukainen ”turvarajoitettu nopeus“ (SLS – Safe Limited Speed) lienee kaikkein tunnetuin turvallisuustoiminto. Käytännössä tätä turvallisuustoimintoa käytetään usein ”Turva-alennettuna nopeutena“. Sen on taattava määritetty siirtymä automaattikäytön käyntinopeudesta säätökäytön rajoitettuun nopeuteen. Kun valvontatoiminto havaitsee, että raja-arvo on ylitetty, käyttö kytketään turvallisesti pois päältä. Pysäytyksen tyyppi riippuu sovelluksesta, suositeltavin on määritetty jarrutus SS1-toiminnolla (turvapysäytys 1) ja sitä seuraava energiansyötön katkaisu.

Yleisesti "nopeuden turvarajoitusta" (SSR) voidaan käyttää jatkuvaan prosessin valvontaan. Kaikissa tapauksissa riskejä ei voida välttää pelkällä äkillisellä nopeuden laskulla. Myös vian aiheuttama äkillinen nopeuden lasku voi aiheuttaa vaaratilanteen. Jos akselit toimivat yhdessä tietyllä etäisyydellä, toisen akselin nopeuden äkillinen putoaminen voi aiheuttaa puristumisvaaran. Turvallinen nopeusalue (SSR) määritettiin ja kehitettiin näitä tilanteita varten. Toiminto mahdollistaa akselien pysäytyksen, mikä poistaa käyttäjää ja konetta uhkaavan vaaran.

SLP - Safe limited Speed = turvarajoitettu nopeus
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?