Suomi | suomi

Nopeuden turvarajoitus (SLS)

"Nopeuden turvarajoitus" (SLS) lienee tunnetuin turvatoiminto. Käytännössä toimintoa käytetään usein nopeuden turvarajoituksena. Sen on taattava määritetty siirtymä automaattikäytön käyntinopeudesta säätökäytön rajoitettuun nopeuteen. Kun valvontatoiminto havaitsee, että raja-arvo on ylitetty, käyttö kytketään turvallisesti pois päältä. Pysäytyksen tyyppi riippuu sovelluksesta, suositeltavin on määritetty jarrutus SS1-toiminnolla (turvapysäytys 1) ja energiansyötön katkaisu.

"Nopeuden turvarajoitusta" (SSR) voidaan käyttää jatkuvaan prosessin valvontaan. Kaikissa tapauksissa riskejä ei voida välttää pelkällä äkillisellä nopeuden laskulla. Myös vian vuoksi äkillisesti laskeva nopeus voi aiheuttaa vaaran.

Jos akselit toimivat yhdessä tietyllä etäisyydellä, toisen akselin nopeuden äkillinen putoaminen voi aiheuttaa puristumisvaaran. Turvallinen nopeusalue (SSR) määritettiin ja kehitettiin näitä tilanteita varten. Toiminto mahdollistaa akselien pysäytyksen, mikä poistaa käyttää uhkaavan vaaran.