Käytön turvapito - Safe operating stop (SOS)

Standardin EN 61800-5-2 mukainen liiketoiminto ”Käytön turvapito (SOS - Safe Operating Stop)“ valvoo akselin saavutettua pysäytysasemaa ja estää akselin poistumisen määritetystä asemaikkunasta käytön ohjaustoimintoja rajoittamatta. Valvonta-alue voi konfiguraatiosta riippuen koostua pysähtyneisyyden valvonnasta ja asemaikkunan valvonnasta. Se ei millään tavoin rajoita käytön ohjaustoimintoja. Jos akseli siirtyy pois valvotusta asemaikkunasta, käyttö kytketään pois päältä ihmisten ja koneiden suojaamiseksi.

Käytännössä käytön turvapitoa (SOS – Safe Operating Stop) käytetään silloin, kun koneen tai koneenosan on pysyttävä tietyssä asennossa tai pysähtyneenä – esim. työkalun vaihdon aikana.

Myös PNOZ s30 pyörimisnopeusvahti sisältää tämän turvallisuustoiminnon!

SOS - Safe operating stop = käytön turvapito
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?