Suomi | suomi

Turvallinen Motion Monitoring PNOZmulti 2 -pienohjauksilla

Käyttöjen turvavalvonta

PNOZmulti 2 -pienohjaukset

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 –ohjausjärjestelmän Motion Monitoring –moduulit huolehtivat käyttöjen turvavalvonnasta. Laajennusmoduulit valvovat yhtä tai kahta akselia yhdessä perusyksikön PNOZ m B0 tai PNOZ m B1 kanssa. Motion Monitoring -turvamoduulit PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmää varten konfiguroidaan PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalulla. Työkalussa konfiguroidaan myös itsenäinen moduuliohjelma (mIQ), joka suoritetaan Motion Monitoring -moduulissa. Tämä tarjoaa käyttäjille merkittäviä etuja: se mahdollistaa useampien valvonta-alueiden, kuten esimerkiksi nopeuksien tai pyörintänopeuksien, hienojakoisen konfiguroinnin, joka sitten suoritetaan laajennusmoduulissa. Käyttäjälle se tarkoittaa suurempaa joustavuutta. Lisäksi käytettävissä on käytännöllisiä diagnoositoimintoja ja lukuisia kenttäväylä- ja kommunikaatiovaihtoehtoja.

Standardoidun, erittäin vakaan liitynnän avulla moduuliin voidaan liittää kaikki yleiset inkrementaalianturit käyttökohtaisella liitäntäkaapelilla.

Etusi

 • Standardin EN 61800-5-2 "Sähköiset käyttöjärjestelmät säädettävällä pyörimisnopeudella" mukaisten turvatoimintojen toteutus
 • maksimaalinen joustavuus uuden moduuliohjelmatekniikan (mIQ) ansiosta: konfiguroitavissa totutun helposti PNOZmulti Configuratorissa
 • nopeat reaktioajat: perusyksikön kuormitus pienenee
 • maksimaalinen turvallisuus: yksinkertainen toimintojen konfigurointi PNOZmulti Configuratorin sertifioiduilla moduuleilla
 • korkea käytettävyys: kattavat Motion Monitoring -toiminnot
 • tuottavat koneet ja laitteistot: PNOZmulti pienentää kustannuksia turvallisuudesta tinkimättä
 • Liitäntä kaikkiin yleisiin inkrementaaliantureihin standardoidun Mini I/O -liitynnän kautta

Motion-Monitoring-turvamoduulien ominaisuudet

Motion-Monitoring-turvamoduulien ominaisuudet
 • konfiguroitavan PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän perusyksikköön (PNOZ m B1 tai PNOZ m B0) liittämistä varten
 • konfiguroitavissa PNOZmulti Configurator -ohjelmistossa
 • 1 akselin (PNOZ m EF 1MM) tai 2 riippumattoman akselin (PNOZ m EF 2MM) valvonta
 • Mittausarvojen keruu lähestymisanturin ja enkooderin kautta
 • Valvontatoiminnot

– nopeuden turvavalvonta (SSM)

– nopeusalueen turvavalvonta (SSR-M)

– liikesuunnan turvavalvonta (SDI-M)

– käytön turvapidon valvonta (SOS-M)

– turvapysäytyksen valvonta 1 (SS1-M)

– turvapysäytyksen valvonta 2 (SS2-M)

– analoginen jännite (S-liitin)

Turvavalvontatoiminnot PNOZmulti 2:lla

SS1 – Safe stop 1 = Turvapysäytys 1

Turvapysäytystoiminnolla 1 käyttö pysäytetään hallitusti ja moottorin energiansyöttö katkaistaan turvallisesti. Käyttö ei voi seisokissa aiheuttaa vaarallisia liikkeitä.

SS1 – Safe stop 1 = Turvapysäytys 1

SS1 – Safe stop 2 = Turvapysäytys 2

Turvapysäytystoiminnolla 2 käyttö pysäytetään hallitusti ja sen jälkeen suoritetaan käytön turvapito. Käytön turvapitotilassa säilytetään kaikki käytön säätötoiminnot.

SS1 – Safe stop 2 = Turvapysäytys 2

SSR - Safe speed range = nopeuden turva-alue

Nopeus ei saa ylittää asetettua maksimiarvoa eikä alittaa asetettua minimiarvoa. Jos raja ylitetään/alitetaan, käyttö kytkeytyy pois päältä.

SSR - Safe speed range = nopeuden turva-alue

SSM – Safe Speed Monitor = nopeuden turvavalvonta

Nopeuden turvavalvonta (SSM) ilmoittaa turvasignaalilla, onko moottorin pyörimisnopeus asetetun raja-arvon alapuolella.

SSM – Safe Speed Monitor = nopeuden turvavalvonta

SDI – Safe direction = turvallinen liikesuunta

Käyttö voi liikkua vain yhteen (määrättyyn) suuntaan. Jos käyttö pyörii väärään suuntaan, käyttö kytketään turvallisesti pois päältä.

SDI – Safe direction = turvallinen liikesuunta

SOS - Safe operating stop = käytön turvapito

Turvapysäytys (SOS) valvoo akselin saavutettua pysäytysasemaa ja estää akselia poistumasta siitä. Se ei millään tavoin rajoita käytön ohjaustoimintoja. Jos akseli siirtyy valvotusta asemasta, käyttö kytketään pois päältä.

 

PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalun eri moduuleilla toteutat turvatoiminnot nopeasti ja helposti.

SOS - Safe operating stop = käytön turvapito
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk