Suomi | suomi

Turvapysäytys 2 (SS2)

Moottoria jarrutetaan hallitusti. STO-toiminto aktivoidaan, kun moottori on pysähtynyt. Tämä tarkoittaa, että moottorin toimintaa säädetään ja moottori pidetään tarkasti pysäytysasemassa. Kun turvatoiminto on deaktivoitu, tuotanto voi jatkua tarkkuuden kärsimättä.