Suomi | suomi

Turvapysäytys 1 (SS1)

Käyttöelementtien energiansyöttö pysyy päällä hallitun pysäytyksen varmistamiseksi. STO-toiminto aktivoidaan, kun moottori on pysähtynyt.