Zkušební podmínky v beznapěťovém prostředí pro nové vlaky

Bombardier testuje vlaky před uvedením do provozu ve zkušebních vysokonapěťových klecích

Než se mohou vlaky, které kanadský koncern Bombardier staví v belgických Bruggách, stát účastníky provozu na mezinárodních železničních tratích, musí podstoupit testy funkce a elektrického vybavení. Bombardier přitom ve vysokonapěťových zkušebních klecích kontroluje pod napětím 1000 V více než 5000 připojovacích bodů v každém vlaku. Za zpracování a realizace nezbytné koncepce bezpečnosti je zodpovědná společnost Pilz.

Bezpečné testování pod vysokým napětím

Bombardier spolupracuje při technickém vývoji zkušebních klecí se SPIE, technickým poskytovatelem služeb pro budovy, zařízení a infrastrukturu. Zatímco SPIE se zabývá mechanickou a elektronickou částí zařízení, v otázkách bezpečnosti je expertem společnost Pilz: Ta zpracovala koncepci bezpečnosti a provedla všechny výpočty, programování, validaci. Výsledkem je bezpečný a spolehlivý provoz testovacího zařízení.
Automatizační systém PSS 4000 řídí kromě nouzového zastavení a kódovaného bezpečnostního spínače PSENcode všechny zabezpečené vstupy a výstupy. PSENcode hlídá dveře zkušební klece před nepovoleným otevřením. Jakmile se aktivuje nouzové zastavení, je navíc celá klec odpojena od zdroje energie. Díky těmto bezpečnostním funkcím mohou pracovníci provést na skříňovém rozvaděči rychlou diagnostiku. Výsledkem je efektivní testovací proces s malým počtem odstávek zařízení.

Dveře zkušební klece hlídá před nepovoleným otevřením PSENcode

Vaše výhody ve zkratce:

  • Ucelená koncepce bezpečnosti od posouzení rizik a po provoz s automatizačním systémem PSS 4000
  • Vedoucí může testování zastavit pro účely kontroly a proto, aby zabránil nejistým situacím
  • Nižší náklady na programování: V automatizačním systému PSS 4000 lze aplikační program snadno rozšířit o další objekty
Automatizační systém PSS 4000
Hans Soulliaert, vedoucí pracoviště, SPIE

„U tohoto procesu bychom měli zaručit, aby technický vývoj zkušebních klecí postupoval správným směrem. Specializujeme se na mechanické a elektrické aspekty zařízení, ale u otázek bezpečnosti jsme se spolehli na experty ze společnosti Pilz.“

Hans Soulliaert, vedoucí pracoviště, SPIE

„Bezpečnost je trvalý a průběžný proces, do kterého budeme i nadále investovat. Těší nás, že nám Pilz přitom může pomoci. Na společnost Pilz se rádi obrátíme i při našich budoucích projektech a modifikacích.“

Marc Wuidart, Facility Manager, Bombardier

O koncernu Bombardier

Logo Bombardier

Koncern Bombardier je se svými 60 000 pracovníky ve dvou sektorech celosvětovou jedničkou v oblasti transportu, kde s myšlenkou na budoucnost vyvíjí inovativní letadla a vlaky. Produkty a služby koncernu jsou inspirací ostatním z hlediska pohodlí cestujících, energetické efektivnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Hlavní sídlo koncernu Bombardier je v kanadském Montrealu, další výrobní závody a vývojová pracoviště zabývající se leteckou a kolejovou dopravou jsou rozptýleny ve více než 25 zemích.

O SPIE

Skupina SPIE je nezávislým hlavním představitelem evropského trhu v oblasti multitechnických služeb. Společnost nabízí svým zákazníků z průmyslu, terciárního sektoru a oblasti infrastruktury lokální servis se širokou paletou služeb. S více než 1 850 pracovníky a 16 pobočkami v Belgii poskytuje SPIE Belgium integrovaná řešení a služby v oblasti elektrotechniky, strojírenství a klimatických, energetických a komunikačních sítí.

Logo SPIE
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?