Metro jezdí díky automatizačnímu systému PSS 4000 ještě přesněji

PSS 4000-R je spolehlivý, výkonný a efektivní

Dopravní společnost De Lijn přepraví každoročně v oblasti Antverp více než 500 mil. cestujících. Některé části řídicího systému metra v Antverpách však už mají svoje nejlepší léta za sebou: Zastaralou techniku nahradí automatizační systém PSS 4000-R(ail) a spolehlivý, výkonný a efektivní software. Díky modularitě systému proběhne výměna technologie bez zbytečně dlouhého přerušení provozu.

Certifikovaný automatizační systém pro železniční provoz

Uprostřed Antverp se v podzemí v místě zvaném Triangle setkávají tři linky metra. Řídicí a monitorovací systémy musí zajistit, aby do stanice mohla vjet vždy pouze jedna vlaková souprava. Původní technika stále více hrozí možnými poruchami, a proto bylo nutné přikročit k jednání. Od roku 2015 převzal úlohy týkající se řízení a bezpečnosti systém PSS 4000-R. Pokud se dvě soupravy blíží téměř současně, rozhodne automatizační systém, která z nich má přednost. PSS 4000-R řídí a sleduje kromě výhybek a světelných signálů i snímače a detektory umístěné v kolejovém loži, které hlídají minimální odstup dvou vlaků.

Všechna opatření se realizují postupně, krok za krokem, aniž by bylo zapotřebí zasahovat do elektrotechnické infrastruktury výhybkových uzlů, signální techniky a skříňových rozvaděčů. Technika s vysokým stupněm standardizace umožňuje bezproblémové přizpůsobení ke speciálním úkolům.

PSS 4000-R řídí snímače sledující minimální vzdálenost mezi dvěma vlaky

Vaše výhody ve zkratce

  • Automatizační systém pro potřeby železnice splňuje z hlediska funkční bezpečnosti požadavky SIL 4
  • moduly R odpovídají požadavkům na povolení CENELEC
  • kompaktní, úsporný z hlediska místa, uložení ve skříňovém rozvaděči
  • flexibilní, jednoduchá, modulární struktura, rychlá montáž a použití
  • řídicí a monitorovací funkce v jednom systému
Automatizační systém pro potřeby železnice

„Pro společnost De Lijn je PSS 4000-R základem, na kterém bude v příštích letech budovat další bezpečné a spolehlivé trasy. Díky dobré podpoře a konzultacím poskytovaným firmou Pilz víme, že jsme na správné cestě.“

Guido Maesschalck, Electronic Engineer u firmy De Lijn
Logo De Lijn

O společnosti De Lijn

De Lijn je belgická společnost pro regionální osobní dopravu ve velké oblasti Antverp, která za rok přepraví více než 500 milionů cestujících. Dopravní společnost provozuje rozsáhlou síť linkových autobusů a tramvajových linek v různých vlámských provinciích Belgie.

Spektrum našich produktů

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?