Bezpečné procesy s bezpečnými světelnými mřížemi PSENopt II

Rakouská firma SRW Automation & Services GmbH využila k řešení souboru úloh týkajících se automatizace a bezpečnosti na úseku robotických aplikací, automatických kulatých stolů i přísunu a odvážení produktů novou generaci bezdotykových ochranných systémů PSENopt II firmy Pilz. O nákupu bezpečnostních světelných mříží rozhodla jejich robustnost a rychlá doba reakce. Opominout nelze ani další výhodu: Požadavek zněl na světelné mříže typu 3, které má firma Pilz ve svém portfoliu jako jediný výrobce.

Bezpečnostní řešení s rychlou reakcí při maximální možné flexibilitě

Bezpečnostní světelné mříže u kartonážního zařízení

Bezbariérové řešení bezpečnosti firmy Pilz bylo rozhodnuto využít u SRW hned na dvou odlišných zařízeních: Jedním z nich, kde světelné mříže PSENopt II zajišťují proces, je zařízení pro plnění kartonů, ve kterém jsou přiváděné kartony narovnávány a robot je poté stohuje do transportních zásobníků. Světelné mříže umožňují flexibilní nakládání a vykládání, aniž by negativně ovlivnily vlastní výrobní proces. PSENopt II se výborně osvědčují i u montážní buňky, kde se nejprve jednotlivé díly osazují a následně se zalisovávají do nosné desky pro plošné spoje. Jejich úlohou je vyloučit ohrožení pracovníků robotem se 6 osami, který je v buňce integrován, servolisem nebo/a pohyblivým kulatým stolem.

Z hlediska obou aplikací SRW bylo stejně důležité, že jak při přísunu a odvážení dílů, tak i při další manipulaci zaručuje systém PSENopt II maximální možnou flexibilitu. Dalším požadavkem bylo hospodárné typové řešení: ten světelné mříže svým typem 3 dokonale splňují. A konečně bylo pro SRW zcela prvořadé, získat prvotřídní dostupné kompletní řešení bezpečnosti s možnostmi diagnostiky a údržby komfortními z hlediska uživatele.

Bezpečnostní světelné mříže u robotické buňky

„Rozhodli jsme se pro nové světelné mříže PSENopt II firmy Pilz, protože jako jediné splňují bezpečnostní kategorii 3, jejich rychlá a jednoduchá montáž zkracuje dobu instalace i uvádění do provozu a jsou vhodné pro téměř všechny naše pracovní úkoly.“

Andreas Stummer, vedoucí technického prodeje a řízení projektů ve společnosti SRW Automation & Service GmbH

Výhody a přínosy řešení:

Bezpečnostní světelné mříže u zařízení pro plnění kartonů
  • Aplikace kategorie PL (d), jaké představují bezpečnostní světelné mříže typu 3, se snadno instalují
  • Jsou mimořádně robustní a odolávají šoku, kolizím i vibracím (do 50G)
  • Montáž je v obou případech velmi jednoduchá
  • Reakční doby jsou extrémně rychlé

O SRW Automation & Service

Rakouská firma systémově využívá inovativní řešení na klíč v oblasti komplexní robotické techniky, řetězení zařízení a výroby speciálních strojů. Firma vyvíjí, navrhuje koncepce a vyrábí řídicí jednotky a zařízení podle požadavků zákazníků. Zvláštní kompetence SRW spočívají v plánování, integraci a řetězení jednotlivých komponent.

Logo SRW Automation & Service GmbH

Produkt použitý v aplikaci:

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?