Spolehlivé dálkové monitorování na železnici

Nádraží Zweisimmen

Všechny nitky se sbíhají na nádraží a v stavědlech: Proces musí fungovat bezchybně, aby se vlaky, lidé, kteří v nich cestují a náklady, které přepravují, dostali vždy včas a bezpečně na místo určení. Pro zajištění tohoto požadavku vyvinul švýcarský průkopník v oblasti železniční dopravy Intelis IED společně s firmou Pilz modul pro bezpečný posunovací provoz, jakož základem je automatizační systém PSS 4000-R.

Bezpečný provoz na železnici díky dálkovému řízení

Intelis IED se specializuje na automatizaci řídicích a zabezpečovacích úloh v železničním provozu. Jednou z takových náročných úloh byla i integrace dálkového řízení INIS-TC na železniční trati Montreux Oberland-bernois (MOB) ve spolupráci s firmou Pilz. Toto dálkové řízení vychází z automatizačního systému PSS 4000-R a zajišťuje na 75 km dlouhé trati hospodárný a bezpečný železniční provoz. PSS 4000-R je prostřednictvím integrovaných rozhraní propojen se stavědly na 17 nádražích.
Řídicí jednotky PSSuniversal vysílají v reálném čase do komunikačních serverů a bezpečnostních řídicích systémů údaje ze snímačů počitadel na nápravách. Řešení bezpečného řízení a monitorování doplňuje nový modul INIS-PN: Na nádražích Zweisimmen a Château-d‘Oex je dnes možné veškerý posunovací provoz řídit dálkově z jednoho stavědla. Výpravčí má na svém monitoru přehled o poloze a stavu výhybek, signálů i místě, kde se nacházejí lokomotivy a vlaky. Jedním slovem řečeno, vidí vše a cestující MOB mají jistotu, že do cíle dojedou včas!

Elektronický řídicí systém

Vaše výhody ve zkratce:

  • Všechny úseky kolejí jsou trvale bezpečně pod dohledem, protože výpravčí dostávají v reálném čase hlášení o poloze vlaků a stavědel
  • Na minutu přesné vlaky a vyšší vytížení tratí
  • Modernizační opatření na železniční trati mohou být prováděna po jednotlivých krocích a modulech

O společnosti Intelis IED

Logo IED Intelis

Intelis je samostatná součást koncernu IED. Společnost s hlavním sídlem ve Vufflens-la-Ville VD se zabývá rozsáhlými servisními a inženýrskými službami pro zabezpečení drážního provozu. Patří sem konzultace, plánování a realizace rozšíření systémů, integrace nejnovějších technologií do stávajících zařízení i projekty objednávané a dodané na klíč.

Výhodou automatizačního systému PSS 4000-R firmy Pilz je, že modernizaci není nutné provádět najednou, ale může být postupná, po jednotlivých modulech. A to i v kombinaci s reléovou technikou, která je na řadě míst stále ještě v provozu. Navíc se všechny naše moduly PSS 4000-R osvědčily v náročných každodenních pracovních podmínkách jako mimořádně spolehlivé.

Roland Balimann, technický vedoucí u IED Intelis

Náš systém v praxi

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?