Turvallinen pyörimisnopeuden valvonta PNOZ s30:lla

PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahti valvoo koneen pyörimisnopeutta. PNOZ s30 soveltuu pyörimisnopeuden, pysähtyneisyyden, aseman ja liikesuunnan turvalliseen valvontaan sekä mm. vaihteistojen pyörimisnopeusalueen ja akselirikon valvontaan.

Sovellukset pyörimisnopeuden valvonnan alalla

Pyörimisnopeusvahti PNOZ s30

PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahtia käyttämällä täytät konedirektiivin vaatimuksen, jonka mukaan käytön valvonnassa käytön pysäytyksen yhteydessä käyttötilaa on valvottava ja pidettävä yllä turvallisesti käyttöhenkilöstön suojaamiseksi.

PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahtia voidaan käyttää lukuisissa sovelluksissa ja monien toimintojen valvontaan. Laite konfiguroidaan helposti laitteen painikkeilla tai PNOZsigma Configuratorilla. Pyörimisnopeusvahdin tyypillisiä käyttökohteita ovat tasapainotuskoneet, korkeavarastot, sentrifugit, täyttökoneet, tuulivoimalat ja huvipuistot. Standardin EN 61800-5-2 mukaiset valvottavat turvallisuustoiminnot.

Pyörimisnopeuden valvonta PNOZ s30:lla – Etusi

 • kätevä konfigurointi PNOZsigma Configuratorilla
 • Parametrien syöttö ja diagnostiikka valaistun näytön kautta
 • Ennakkovaroitus sammutuksesta, kun määritelty kytkentäkynnys saavutetaan
 • "Autoreset" parametrien vaihtuessa pyörimissuunnan ja asennonvalvonnan osalta ja asennonvalvonta
 • Kosketinlaajennus PNOZ s22
 • Turvatoiminnot standardin EN 61800-5-2 mukaisesti
 • "Tahdistettu käynnistys" mahdollista kaikissa lähdöissä
 • "Ei voida uudelleenliipaista" uutena säädettävissä olevana poiskytkeytymisviiveaikana
 • Voidaan käyttää hisseissä standardien EN 81-20 / EN 81-50 mukaisesti

PNOZsigma Configurator

Pyörimisnopeusvahti konfiguroidaan nopeasti ja helposti PNOZsigma Configuratorilla tai suoraan laitteessa valaistun näytön avulla. Laite täyttää luokan PL e vaatimukset standardin EN ISO 13849-1 mukaan ja luokan SIL CL 3 vaatimukset standardin EN IEC 62061 mukaan.

Turvallisuustoiminnot toteutetaan standardin EN 61800-5-2 mukaan.

Lisää tietoa PNOZsigma Configuratorista

Uudistunut pyörimisnopeusvahti PNOZ s30 – version 3.0 uudet ominaisuudet

Versiosta 3.0 lähtien PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahdissa on konfiguroitava analoginen lähtö. Sen avulla mitattu pyörimisnopeus voidaan välittää proportionaalisena 0-20 tai 4-20 mA signaalina ohjaukselle.

Analogisen lähdön ansiosta ei tarvita lisäantureita pyörimisnopeuden keruuseen. PNOZ s30 osoittaa määritettyjen hälytyskynnysarvojen ylityksen ja alituksen turvallisella lähtösignaalilla. Kolme turvallisuustoimintoa voidaan liittää loogisesti JA ja TAI operaattoreilla.

 

 

Pyörimisnopeusvahti PNOZ s30 reloaded

Pyörimisnopeusvahti turvallisuustoiminnot standardin EN 61800-5-2 mukaan

Safe Speed Range (SSR) - turvallinen nopeusalue

Nopeusalueen turvavalvonta (SSR – Safe Speed Range) toteutetaan maksiminopeuden valvonnan – ”Turvarajoitettu nopeus (SLS – Safely Limited Speed)“ ja miniminopeuden turvavalvonnan – ”Nopeuden turvavalvonta“ (SSM – Safe Speed Monitor) yhdistelmällä. Nopeusalueen turvavalvonta määritetään niin, että valvottavan nopeuden on pysyttävä minimi- ja maksiminopeuden välillä.

Safe Direction (SDI) – Turvallinen liikesuunta

Liikesuunnan valvonnan (SDI – Safe Direction) avulla varmistetaan, että käyttö pyörii ainoastaan määritettyyn suuntaan. Mikäli liikesuunta on virheellinen, se tunnistetaan turvallisesti ja vastaava toiminto liipaistaan. Liikesuunnan turvavalvontaa käytetään mm. silloin, kun vaara-alueeseen pääsee silloin, kun kone liikkuu turvalliseen suuntaan.

Safe Speed Monitor (SSM) – Turvallinen nopeuden valvonta (SSM)

Turvallinen nopeuden valvonta (SSM - Safe Speed Monitor) ilmoittaa, kun nopeus laskee alle määritellyn vähimmäisnopeuden. Tätä voidaan käyttää esim. silloin, kun vaara-alueeseen pääsee heti kun määritetty nopeus alitetaan. Toiminto ”Turvarajoitettu nopeus (SLS – Safely Limited Speed)“ ilmoittaa, kun määritetty maksimiarvo ylittyy.

Safe Operating Stop (SOS) – Käytön turvapysäytys

Käytön turvapysäytyksellä (SOS – Safe Operating Stop) varmistetaan turvallinen aseman valvonta. Konfiguraatiosta riippuen valvotaan pysähtyneisyyttä tai asemaikkunaa. Jos määritellyltä alueelta poistutaan, liipaistaan vastaava toiminto.

Safe Speed Range (SSR)

Safe Speed Range (SSR)

Safe Direction (SDI)

Safe Direction (SDI)

Safe Speed Monitor (SSM)

Safe Speed Monitor (SSM)

Safe Operating Stop (SOS)

Safe Operating Stop (SOS)

Käyttöesimerkkejä

Turvallinen työskentely turvaportti avattuna

Turvallinen työskentely turvaportti avattuna:

 • Lyhyemmät asetusajat, koska asetusalue on paremmin nähtävissä
 • Parempi työturvallisuus varmistamalla liikkeen suunta valitun jog-toiminnon mukaisesti
 • Parempi työturvallisuus asetustilan turvallisesti rajoitetun nopeuden ansiosta.
Käytön turvapysäytys (SOS ja SS2)

Turvapysäytys (SOS ja SS2) suurentaa tuottavuutta:

 • säilyttää akselien synkronoinnin
 • laitteiston helpompi ja nopeampi uudelleenkäynnistys
 • parantaa turvallisuutta suojaamalla laitteiston odottamattomalta uudelleenkäynnistykseltä

Kosketinlaajennus PNOZ s22:llä – kaksin verroin parempi

Kosketinlaajennus PNOZ s22:lla
 • 2 erikseen ohjattavaa reletoimintoa PL e:n mukaan, EN ISO 13849-1, 6 hetitoimivaa turvakosketinta (NO) ja 2 hetitoimivaa apukosketinta (NC)
 • 3 turvakosketinta ja 1 apukosketinta voidaan ohjata erikseen, jolloin perusyksikön PNOZ s30 lähdöille voidaan määrittää eri toimintoja.
 • reletoimintojen turvallinen erotus mahdollistaa erilaisten potentiaalien kytkemisen

 

Tuotevalikoimamme: Pyörimisnopeuden valvonta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk