Suomi | suomi

Turvallinen pyörimisnopeuden valvonta PNOZ s30:lla

Sovellukset pyörimisnopeuden valvonnan alalla

Pyörimisnopeusvahti PNOZ s30

PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahtia käyttämällä täytät konedirektiivin vaatimuksen, jonka mukaan käytön valvonnassa käytön pysäytyksen yhteydessä käyttötilaa on valvottava ja pidettävä yllä turvallisesti käyttöhenkilöstön suojaamiseksi.

PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahtia voidaan käyttää lukuisissa sovelluksissa ja monien toimintojen valvontaan. Laite konfiguroidaan laitteen painikkeilla tai PNOZsigma Configuratorilla. Pyörimisnopeusvahdin tyypillisiä käyttökohteita ovat tasapainotuskoneet, korkeavarastot, sentrifugit, täyttökoneet, tuulivoimalat ja huvipuistot. Standardin EN 61800-5-2 mukaiset valvottavat turvallisuustoiminnot.

Etusi

 • Näin parannat työntekijöittesi turvallisuutta
 • Säästät rahaa ja suurennat tuottavuutta: eliminoi tarpeettomat poiskytkennät
 • Järjestelmä antaa varoituksen, kun määritetty varoituskynnysarvo saavutetaan
 • Kiertokytkimen (paina ja kierrä) ja PNOZsigma Configuratorin ansiosta säästät aikaa säädön yhteydessä

Pyörimisnopeusvahti turvallisuustoiminnot standardin EN 61800-5-2 mukaan

Safe Speed Range (SSR) - turvallinen nopeusalue

Nopeusalueen turvavalvonta (SSR – Safe Speed Range) toteutetaan maksiminopeuden valvonnan – ”Turvarajoitettu nopeus (SLS – Safely Limited Speed)“ ja miniminopeuden turvavalvonnan – ”Nopeuden turvavalvonta“ (SSM – Safe Speed Monitor) yhdistelmällä. Nopeusalueen turvavalvonta määritetään niin, että valvottavan nopeuden on pysyttävä minimi- ja maksiminopeuden välillä.

Safe Direction (SDI) – Turvallinen liikesuunta

Liikesuunnan valvonnan (SDI – Safe Direction) avulla varmistetaan, että käyttö pyörii ainoastaan määritettyyn suuntaan. Mikäli liikesuunta on virheellinen, se tunnistetaan turvallisesti ja vastaava toiminto liipaistaan. Liikesuunnan turvavalvontaa käytetään mm. silloin, kun vaara-alueeseen pääsee silloin, kun kone liikkuu turvalliseen suuntaan.

Safe Speed Monitor (SSM)

Nopeuden turvavalvonta (SSM – Safe Speed Monitor) ilmoittaa, jos määritetty miniminopeus alitetaan. Tätä voidaan käyttää esim. silloin, kun vaara-alueeseen pääsee heti kun määritetty nopeus alitetaan. Toiminto ”Turvarajoitettu nopeus (SLS – Safely Limited Speed)“ ilmoittaa, kun määritetty maksimiarvo ylittyy.

Safe Operating Stop (SOS) – Käytön turvapito

Käytön pidon turvavalvonnalla (SOS – Safe Operating Stop) varmistetaan turvallinen aseman valvonta. Konfiguraatiosta riippuen valvotaan pysähtyneisyyttä tai asemaikkunaa. Jos määritellyltä alueelta poistutaan, liipaistaan vastaava toiminto.

Safe Speed Range (SSR)

        Safe Speed Range (SSR)

Safe Direction (SDI)

             Safe Direction (SDI)

Safe Speed Monitor (SSM)

        Safe Speed Monitor (SSM)

Safe Operating Stop (SOS)

        Safe Operating Stop (SOS)

Käyttöesimerkkejä

Turvallinen työskentely turvaritilä avattuna

Turvallinen työskentely turvaportti avattuna:

 • Lyhyemmät varusteluajat esteettömän näkyvyyden ansiosta
 • Parempi työturvallisuus varmistamalla, että liikesuunta vastaa valittua toimintoa
 • Parantaa työturvallisuutta rajoittamalla säätönopeutta
Käytön turvapysäytys (SOS ja SS2)

Turvapysäytys (SOS ja SS2) suurentaa tuottavuutta:

 • Säilyttää akselien synkronoinnin
 • Laitteiston helppo ja nopea uudelleenkäynnistys
 • Parantaa turvallisuutta estämällä laitteiston odottamattoman käynnistymisen

Kosketinlaajennus PNOZ s22:llä – kaksin verroin parempi

Kosketinlaajennus PNOZ s22:lla
 • 2 erillisesti ohjattavaa reletoimintoa luokan PL e mukaan, EN ISO 13849-1, 6 viiveetöntä turvakosketinta (sulkeva) ja 2 viiveetöntä apukosketinta (avaava)
 • 3 turvakosketinta ja 1 apukosketin erillisesti ohjattavissa, joten lähdöille voidaan osoittaa erilaisia toimintoja perusyksiköllä PNOZ s30.
 • reletoimintojen turvallinen erotus mahdollistaa erilaisten potentiaalien kytkemisen

 

Tuotevalikoimamme: Pyörimisnopeuden valvonta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk