Safe Motion – ensimmäisenä maaliin

Saavutat kaikilla takaisinkytkennöillä jopa luokan PL e

Safe Motion

Safe Motion toteuttaa toiveet: Turvakortilla käyttösi saavuttaa markkinoilla olevien takaisinkytkentäjärjestelmien ja kenttäväylien kanssa suoritustasoluokan PL e EN ISO 13849-1 mukaan! Tämä suurentaa koneesi tuottavuutta jopa 20 %. Käytössäsi on monia integroituja turvatoimintoja, kuten ”turvarajoitettu nopeus“. Näin säästät aikaa, vähennät virheitä ja parannat turvallisuutta.

Tehokas ja turvallinen – Safe Motionilla ensimmäisenä maaliin! 

Turvalliset Motion Monitoring -toiminnot

Lisäksi turvakortti tarjoaa turvallisen liikkeenvalvonnan toiminnot EN 61800-5-2mukaisesti. Turvallinen ja nopea tiedonsiirto reaaliaikaisen Ethernetin SafetyNET p RTFL avulla yhdistää turvallisen liikkeenohjausratkaisun suoraan turvalliseen PNOZmulti 2 -pienohjaukseen ja mahdollistaa myös turvallisen ristikkäisen tiedonsiirron käyttöjen välillä.

Hyödy lyhyistä vasteajoista ja vähennä laitteistokustannuksia vaihtamalla I/O-komponentit turvalliseen viestintään.

Edut, joiden ansiosta olet varmalla puolella:

 • laitteiston korkea käytettävyys lyhyiden reaktioaikojen ansiosta
 • Luokkaan PL e saakka yhdellä anturilla (vakiotakaisinkytkentä)
 • korkeampi tuottavuus uusien liikkeenvalvonnan turvatoimintojen ansiosta, joissa on joustava virhereaktion sovitus
 • joustava konfigurointi ja nopea käyttöönotto selkeän ohjelmistotyökalun ansiosta
 • avoin käyttöratkaisu kaikille yleisimmille väyläjärjestelmille moottorityypeistä ja takaisinkytkentäjärjestelmistä riippumatta

Safe Motion -ratkaisun ominaisuudet:

Safe Motion -ratkaisun ominaisuudet.
 • Kustannukset laskevat, koska suurin mahdollinen turvallisuus jopa PL e:een asti saavutetaan tavallisella takaisinkytkentäjärjestelmällä - ilman toista kooderia
 • Servovahvistin PMCprotego D on suunniteltu EN/IEC 62061 (SIL 3) -standardin mukaisesti, EN ISO 13849-1 (PL e:hen asti)
 • Turvakortti PMCprotego S on standardin EN 61800-5-2:n mukainen
 • useiden turvakorttien yksinkertainen ja nopea parametrointi keskitetysti yhdellä ohjelmistotyökalulla
 • yksinkertainen laitteen vaihto SD-muistikortin ansiosta (vakio- ja turvakokoonpano)
 • vähemmän kytkentätyötä integroidun verkkosuodattimen ansiosta (EMC-standardien mukainen)

 

Turvapysäytystoiminnot

Momentin turvallinen irtikytkentätoiminto (Safe torque off)

Momentin turvallinen irtikytkentä (Safe torque off)

Momentin turvallinen irtikytkentätoiminto katkaisee moottorin energiansyötön suoraan servovahvistimessa. Käyttö ei voi aiheuttaa vaarallisia liikkeitä. Jos momentin turvallinen irtikytkentätoiminto aktivoidaan liikutettavassa käytössä, moottori pysähtyy hallitsemattomasti.

Turvapysäytys 1 (Safe stop 1)

Turvapysäytys 1 (Safe stop 1)

Turvapysäytystoiminnolla 1 käyttö pysäytetään hallitusti ja moottorin energiansyöttö katkaistaan turvallisesti. Käyttö ei voi seisokissa aiheuttaa vaarallisia liikkeitä.

Turvapysäytys 2 (Safe stop 2)

Turvapysäytys 2 (Safe stop 2)

Turvapysäytystoiminnolla 2 käyttö pysäytetään hallitusti ja sen jälkeen aktivoidaan ”käytön turvapito”. Käytön turvapitotilassa säilytetään kaikki
käytön säätötoiminnot.

Turvaliiketoiminnot

Käytön turvapito (Safe operating stop)

Käytön turvapito (Safe operating stop)

Käytön turvapitotoiminto valvoo akselien saavutettua pysäytysasemaa ja estää niiden siirtymisen. Se ei millään tavoin rajoita käytön ohjaustoimintoja. Jos akseli siirtyy valvotusta asemasta, käyttö kytketään pois päältä.

Turvarajoitettu nopeus (Safe-limited speed)

Turvarajoitettu nopeus (Safe-limited speed)

Turvarajoitettu nopeustoiminto valvoo, että käyttö toimii asetetulla maksiminopeudella. Jos nopeusraja ylitetään, käyttö kytketään pois päältä.

Turvanopeusalue (Safe speed range)

Turvanopeusalue (Safe speed range)

Turvanopeusaluetoiminto laajentaa SLS-toimintoa miniminopeuden valvontatoiminnolla. Seuraus: … nopeus ei saa ylittää asetettua maksimiarvoa eikä alittaa asetettua minimiarvoa. Jos raja ylitetään/alitetaan, käyttö kytkeytyy pois päältä.

Turvallinen liikesuunta (Safe direction)

Turvallinen liikesuunta (Safe direction)

Turvallisella liikesuuntatoiminnolla varmistetaan, että käyttö voi liikkua vain määrättyyn suuntaan. Jos käyttö pyörii väärään suuntaan, käyttö kytketään turvallisesti pois päältä.

Turvarajoitettu asema (Safe limited position)

Turvarajoitettu asema (Safe limited position)

Turvarajoitettu asema valvoo kaikkia ääriasemia kuten esim. robottien tai lineaariakselien turvallinen aluevalvonta.

Turvarajoitettu askelmitta (Safe limited increment)

Turvarajoitettu askelmitta (Safe limited increment)

T

urvarajoitettu askelmitta (SLI) -toiminto ohjaa liikettä ja syöttää materiaalin prosessiin ”turvarajoitetuin askelin”. Tämä on tärkeää esim. ohjattaessa telojen liikettä.

Turvalliset jarrutoiminnot

Jarrujen turvaohjaus (Safe brake control)

Jarrujen turvaohjaus (Safe brake control)

Jarrujen turvaohjaustoiminto mahdollistaa jarrujen turvallisen ohjauksen ja estää riippuvien kuormien putoamisen.

Jarrujen turvatesti (Safe brake test)

Turvallinen jarrutesti (Safe brake test)

"Turvallinen jarrutesti" -toiminto tarkistaa jarrun toiminnan. Testillä voidaan havaita jarrujen ohjauksessa ja mekaniikassa olevat viat. Käyttötavasta ja riskianalyysiin pohjautuvista vaatimuksista riippuen jarrutesti tehdään jokaisen tuotantojakson aikana tai esim. 24 tunnin välein.

EN 61800-5-2:n mukaiset turvalliset liikkeenvalvontatoiminnot

Turvallisesti valvottu liikesuunta (SDI-M)

Turvallisesti valvottu liikesuunta (SDI-M)

"Turvallisesti valvottu liikesuunta" -toiminto varmistaa, että käytön liikesuuntaa valvotaan. Jos arvo ylittyy, annetaan signaali, eikä se kytkeydy välittömästi pois päältä. Konfiguraatiosta riippuen SS1:tä ei käynnistetä.

Turvallisesti valvottu askelmitta (SLI-M)

Turvallisesti valvottu askelmitta (SLI-M)

Toiminto "Turvallisesti valvottu askelmitta" valvoo turvallisesti suhteellista sijaintia. Kun valvonta on aktivoitu, nykyinen sijainti toimii vertailukohtana. Jos arvo ylittyy, annetaan signaali, eikä se kytkeydy välittömästi pois päältä. Konfiguraatiosta riippuen SS1:tä ei käynnistetä.

Turvallisesti valvottu nopeus (SLS-M)

Turvallisesti valvottu nopeus (SLS-M)

"Turvallisesti valvottu nopeus" -toiminto varmistaa, että määritettyä maksiminopeutta valvotaan. Jos arvo ylittyy, annetaan signaali, eikä se kytkeydy välittömästi pois päältä. Konfiguraatiosta riippuen SS1:tä ei käynnistetä. Pysyvä valvonta on valinnainen.

Turvallisesti valvottu pysäytys (SOS-M)

Turvallisesti valvottu pysäytys (SOS-M)

Toiminto "Turvallisesti valvottu pysäytys" valvoo turvallisesti seisonta-asentoa. Kun valvotusta asentoikkunasta poistutaan, annetaan signaali, eikä käyttöä kytketä välittömästi pois päältä. Konfiguraatiosta riippuen SS1:tä ei käynnistetä.

Turvallisesti valvottu asema (SLP-M)

Turvallisesti valvottu sijainti (SLP-M)

"Turvallisesti valvottu sijainti" valvoo absoluuttista sijaintia, kuten robottien ja lineaariakselien etäisyysvalvonnassa käytettäviä pääteasentoja. Jos arvo ylittyy, annetaan signaali, eikä se kytkeydy välittömästi pois päältä. Konfiguraatiosta riippuen SS1:tä ei käynnistetä. Pysyvä valvonta on valinnainen.

 

Turvallisesti valvottu nopeusalue (SSR-M)

Turvallisesti valvottu nopeusalue (SSR-M)

Toiminto "Turvallisesti valvottu nopeusalue" valvoo minimi- ja maksiminopeutta. Kun raja-arvot ylittyvät tai alittuvat, annetaan signaali, joka ei kytkeydy välittömästi pois päältä. Konfiguraatiosta riippuen SS1:tä ei käynnistetä. Pysyvä valvonta on valinnainen.

Turvallinen uudelleenkäynnistyksen esto (SRL) ja turvallinen tilalähtö (SSO)

Valvontatoimintojen lisäksi "Turvallinen uudelleenkäynnistyksen esto"-toiminto estää turvamoduulin poistumisen STO-toimintatilasta nollaamalla. Tämä estää moottorin käynnistämisen odottamatta tai tahattomasti. Aktivointi voidaan määrittää turvatuloon: „ACT“ tai „SS1_ACT“ tai „STO_ACT“. Turvamoduulin tila on saatavilla "Turvallisen tilalähdön" kautta. Aktivointi tehdään lähdöillä: „Ready“, „FSRUN“ ja „FAULT“.

Monipuolinen käytössä – Safe Motion skaalattavana ratkaisuna

PMCprotego DS -servovahvistin integroidulla turvakortilla tarjoaa joustavan ja laajennettavan turvaratkaisun. Se sisältää kaikki sovelluksesi tarvitsemat turvatoiminnot.
Momentin irtikytkentä on kaikkien turvatoimintojen perusta. Se on PMCprotego D -servovahvistimessa vakiovaruste. Liitettävillä turvakorteilla saat lukuisia uusia turvatoimintoja.

Lähtökohtaisesti kyseeseen tulevat kaikki sovellukset, joissa nopeutta valvotaan käyttötavasta riippuen. Tällaisia ovat mm.

 • turvallinen määritys
 • riippuvat kuormat / pystyakselit
 • prosessin valvonta/seuranta
 • turvallinen puuttuminen prosessiin
 • työstökeskukset
 • autonominen kuljetusjärjestelmä
 • robottien pick & place
 • näyttämörakentaminen
 • kuormalavoittaminen

 

Monipuoliset käyttökohteet

Toimialasovellus

Tuotevalikoimamme: PMCprotego

PMCprotego S – Turvakortti

PMCprotego D -servovahvistimeen kytkettävä turvakortti mahdollistaa korkeimman turvallisuuden luokkaan PL e saakka jokaiselle takaisinkytkennälle.

PMCprotego DS - Safe Motion

Turvalliset pysäytys-, liike- ja jarrutoiminnot voidaan toteuttaa suoraan käytössä – Safe Motion. Täältä löydät täydellisen PMCprotego S -turvakortista ja PMCprotego D -servovahvistimesta koostuvan ratkaisun.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk