PES – Anturitekniikan käyttöpaneelit

Koulutusjärjestelmä ammattimaisen opetuksen tueksi: Tärkeimmät anturitoiminnot

Anturitekniikan käyttöpaneelit

PES – Anturitekniikan käyttöpaneelit ovat yksi kattavan Pilz Education Systems PES -koulutusjärjestelmän monista moduuleista. Modulaarinen koulutusjärjestelmä koostuu nykyaikaisista moduuleista käytännönläheistä opetusta varten.

PES simuloi koneen tai laitteiston toimintoja ja sitä käytetään koulutustarkoituksiin. Moduulit koostuvat erilaisista turvallisuus- ja automaatiotoiminnoista, jotka on selkeästi sijoitettu yhteen käyttöpaneeliin.

Optimaalinen apuväline tiedon välittämiseen turvallisen automaation alalla

Täältä löydät kaikki koulutusjärjestelmäämme, sen toimintoja ja tilattavia versioita koskevat tiedot.

Pilz Education Systems PES

Modulaariset koulutus- ja opetusjärjestelmät

Anturitekniikan käyttöpaneelien avulla opetetaan miten vaaraa aiheuttavat liikkeet varmistetaan

Anturitekniikan käyttöpaneelit

Anturitekniikan käyttöpaneelit näyttävät vaaraa-aiheuttavan liikkeen ja näyttävät, miten voidaan toteuttaa kolme erilaista turvallisuustoimintoa.

Tämä kaikki löytyy käyttöpaneelista: Konedirektiivin 2006/42/EY mukaan koneet ja laitteistot pitää varustaa hätäpysäytyslaitteistolla, jotta vaara voidaan hätätilanteessa välttää tai ehkäistä. Tämä näytetään hätäpysäytyspainikkeella PITestop. Jos halutaan valvoa vaara-alueen prosesseja turvaportti avattuna, käytetään kaksinkäsin- tai kuittauspainiketta. Koodattu PSENcode-turvarajakytkin valvoo turvaportin käyttöä. Vaaraa aiheuttava liike voidaan kytkeä päälle ja pois valaistulla painikkeella.

Valittavana on kolme anturitekniikan käyttöpaneelia

Anturitekniikan käyttöpaneeli I: Koulutusmoduuli, joka sisältää hätäpysäytyslaitteiston, kaksinkäsinpainikkeen (PITjog, henkilöiden suojaukseen, jotka valvovat prosesseja vaara-alueella turvaportti avattuna) sekä koodattu turvarajakytkin turvaportin valvontaan.

Anturitekniikan käyttöpaneeli II: Koulutusmoduuli, joka sisältää hätäpysäytyslaitteiston, kolmiportaisen kuittauspainikkeen (PITenable, käsin käytettävä käyttöpainike työskenneltäessä vaara-alueella) sekä koodattu turvarajakytkin turvaportin valvontaan.

Anturitekniikan käyttöpaneeli III: Koulutusmoduuli, joka sisältää hätäpysäytyslaitteiston, kolmiportaisen kuittauspainikkeen (PITenable, käsin käytettävä käyttöpainike työskenneltäessä vaara-alueella) sekä koodattu turvarajakytkin turvaportin valvontaan. Käyttötavassa ”Säätökäyttö“ simuloidaan turvallisesti alennettu nopeus. Kaksi käynnistintä valvoo moottorin vääntiötä.

Opetustavoitteet PES – Anturitekniikan käyttöpaneelit

  • Moduuli opettaa konedirektiivin 2006/42/EY käytön sekä koneen riskiarvioinnin
  • Vaaraa aiheuttavien liikkeiden varmistaminen
  • Erilaisten turvallisuustoimintojen toteutus toiminnallisella turvallisuudella
  • Kaksinkäsinpainikkeen käyttö eri käyttötavoissa
  • Kuittauspainikkeen käyttö työskenneltäessä vaara-alueella
  • Valaistujen painikkeiden käyttö
  • Ohjausvirtapiirin rakenne
  • Toiminnan testaus

Tuotevalikoimamme: PES – Anturitekniikan käyttöpaneelit

Anturitekniikan käyttöpaneelit

Koulutusmoduuli, jossa hätäpysäytys, kaksinkäsinpainike, kuittauspainike ja koodattu turvarajakytkin turvaportin valvontaan.
Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk