PES – PSS 4000 -logiikkakäyttöpaneeli

Koulutusjärjestelmä ammattimaisen opetuksen tueksi: Turvallisuus- ja automaatiotoimintojen ohjaus yhdessä järjestelmässä

PSS 4000 -logiikkakäyttöpaneeli

PES – PSS 4000 -logiikkakäyttöpaneeli on yksi kattavan Pilz Education Systems PES -koulutusjärjestelmän monista moduuleista. Modulaarinen koulutusjärjestelmä koostuu nykyaikaisista moduuleista käytännönläheistä opetusta varten.

PES simuloi koneen tai laitteiston toimintoja ja sitä käytetään koulutustarkoituksiin. Moduulit koostuvat erilaisista turvallisuus- ja automaatiotoiminnoista, jotka on selkeästi sijoitettu käyttöpaneeliin.

Optimaalinen apuväline tiedon välittämiseen turvallisen automaation alalla

Täältä löydät kaikki koulutusjärjestelmäämme, sen toimintoja ja tilattavia versioita koskevat tiedot.

Pilz Education Systems PES

Modulaariset koulutus- ja opetusjärjestelmät

PSS 4000 -logiikkakäyttöpaneeli mahdollistaa turvallisuus- ja automaatiotoimintojen opettamisen yhdessä järjestelmässä

PSS 4000 -logiikkakäyttöpaneeli

PSS 4000 -logiikkakäyttöpaneelin avulla voidaan opettaa, miten koneen eri toiminnot voidaan toteuttaa järjestelmässä. PAS4000-ohjelmiston avulla yksittäiset sovellukset voidaan ohjelmoida eri ohjelmointikielillä. Kurssilaiset voivat aloittaa heti mukana toimitetun esimerkkiprojektin avulla.

PES – PSS 4000 -logiikkakäyttöpaneelin oppimistavoitteet

  • Koneen turvallisuus- ja automaatiotoimintojen toteutuksen käytännölliseen opetukseen yhdellä järjestelmällä
  • Automaatiojärjestelmän ohjelmointi eri ohjelmointikielillä PAS4000-ohjelmiston avulla

Tuotevalikoimamme: PES – PSS 4000 -logiikkakäyttöpaneeli

PSS 4000 -logiikkakäyttöpaneeli

Koulutusjärjestelmä PSS 4000 -automaatiojärjestelmää varten ml. laajennusmoduuli turvallisuus- ja automaatioratkaisuna. PAS4000-ohjelmisto sisältää erilaisia editoreja PLC-ohjelmointiin ja konfigurointiin sekä ohjelmamoduuleja.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk