Automaatioratkaisut toisiopakkauksessa

Toisiopakkauksen kartonointi

Ennen ensiöpakkauksen kartonkipakkausta, joka on tärkein sovellus toisiopakkauksessa, on myös varmistettava syöttöön ja poistoon tarvittava kuljetinlogistiikka. Kilpailukyky edellyttää dynaamisia, tehokkaita ja joustavia ratkaisuja turvallista automaatiota varten.

Erityisesti silloin, kun suojukset ja läpät joudutaan avaamaan laitteistoissa, muut läpät on varmistettava, esimerkiksi korkeiden lämpötilojen välttämiseksi, kuten kutistepakkaajassa tapahtuvassa kalvokäärinnässä. Tuotteiden liitettävyys sekä turva-antureiden ja ohjaustekniikan joustava sarjaliitäntä mahdollistavat paitsi korkeimman mahdollisen käyttäjän turvallisuuden myös pakkauskoneen taloudellisuuden.

Tarjoamme turvallisia pakkausautomaatioratkaisuja toisiopakkaukseen, olipa kyseessä sitten turva-anturit, turvalliset pienohjaukset tai toimintatilan valintakytkimet. Voit luottaa korkeaan asiakaslähtöisyyteemme ja standardeja koskevaan asiantuntemukseemme. Tuemme sinua mielellämme vaatimuksissasi.

Paranna kartonginkokoamiskoneen turvallisuutta

Kartonkimakasiinissa ja kartonkisyöttölaitteessa TÜV- SÜD-sertifioitu optinen tunnistusratkaisu PL d / CL 2estää käyttäjää kurkottamasta koneeseen tyhjän materiaalin syöttöaukon kautta ja loukkaamasta itseään. Niin kauan kuin makasiinissa on riittävästi kartonkeja, ne peittävät aukon, eikä vaaravyöhykkeelle pääse pakkauslaitteiston ollessa käynnissä. Tässä tapauksessa pakkaus toimii luonnollisena suojana ja varmistaa liikkuvan suojavarusteen. Kun määritetty vähimmäismäärä kartonkeja makasiinissa saavutetaan tai alitetaan, kaksi optista anturia havaitsevat tämän ja kytkevät lähdöt pois päältä turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksen tai modulaaristen myPNOZ-turvareleiden kautta. Kone seisoo, kunnes kartongit on täytetty uudelleen.

Optisten antureiden ja turvavalvonnan yhdistelmä tarjoaa pakkausteollisuuden yrityksille automaattisen ratkaisun kartonkien syötön turvalliseen valvontaan. Automatisoit PNOZmulti 2:lla, jos turvakytkentä on tarkoitus luoda konfigurointiohjelmiston avulla. Modulaariset myPNOZ-turvareleet konfiguroidaan laitteiston järjestyksen mukaan. Neuvomme mielellämme, mikä ratkaisu sopii sinulle parhaiten.

Etusi:

  • korkeampi tuottavuus pakkaamisessa ja kustannussäästöt: kartonki toimii luonnollisena suojana, aidat tai vastaavat voidaan jättää pois
  • Henkilöstön turvallisuus lisääntyy: onnettomuusriski minimoitu käyttämällä turvallista ohjaustekniikkaa yhdessä TÜV-Südin hyväksymien optisten antureiden kanssa
  • Helppo integrointi olemassa oleviin pakkausjärjestelmiin ja jälkiasennus mahdollista
  • Pieni tilantarve kompaktin anturikotelon ja yksilöllisten kiinnitysvaihtoehtojen ansiosta kartonkimakasiinin sivulle tai yläpuolelle
  • Formaattivaihdot voidaan suorittaa tehokkaasti
  • Kattaa pakkauskoneiden sovellukset EN 415:n mukaisesti

Sovellusesimerkkejä:

Sovellusesimerkki Ratkaisu ehkäisee onnettomuusriskiä
  • SIL TÜV-sertifioitu ratkaisu luokkiin PL d/ CL 2: Henkilöstön turvallisuuden parantaminen, onnettomuusriskin minimointi.
Sovellusesimerkki ei vaaraa koneelle
  • Makasiinissa on tarpeeksi kartonkeja: Ei vaaraa!
Sovellusesimerkki Koneen pysäytys
  • Kone seisoo, kunnes kartongit on täytetty uudelleen.

Nopea vikojen havaitseminen ja korkea järjestelmän käytettävyys

Älykkäät ja verkotetut tuotantoprosessit voivat suurentaa pakkauskoneen tuottavuutta merkittävästi. Sitä varten tarvitaan monia automaattisia tietoja. Safety Device Diagnostics -diagnostiikkaratkaisumme avulla voit tallentaa diagnostiikkatietoja, kuten yksittäiset sarjanumerot, versiotilan, nykytilat sekä virhetilat. Nopea vian tunnistus takaa lyhyet seisokkiajat.

Voit sitten käyttää diagnostiikkatietojasi esimerkiksi kutistepakkaajan ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään huoltoon.

Sovellus Kalvotus kutistepakkaajalla

Robottisolun turvallisuus

Robottisolun suojaus

I/O-moduuli PDP67 PN, jossa on Profinet/Profisafe-liitäntä tarjoaa turvallisuutta siellä, missä ei ole tilaa kytkentäkaapille , esimerkiksi robottisolussa. IP67-kotelointiluokan ja vankan sinkkikotelon ansiosta se soveltuu optimaalisesti koneen viereen, ohjauskaapin ulkopuolelle. Se välittää luotettavasti tietoja antureista ja toimilaitteista ylemmän tason ohjausjärjestelmään jopa lämpötiloissa -30...70 °C!

Näin varmistetaan, että robotti siirtyy turvalliseen tilaan heti, kun työntekijäsi menee koneen luokse.

Lisää tietoa pakkaustekniikasta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk