Oleellinen muutos

Mikä on oleellinen muutos?

Konedirektiiville 2006/42/EY on olemassa seuraava tulkinta: Soveltamisohje konedirektiiville 2006/42/EY 2. 2. painos, heinäkuu 2010, §72 kohta 4 - Uudet ja käytetyt koneet: Kappale 2.1:

"Konedirektiivi koskee myös koneita, jotka perustuvat käytettyihin koneisiin, joihin on tehty niin merkittäviä muutoksia tai uudistuksia, että niitä voidaan pitää uusina koneina."

Käsite "oleelliset muutokset" määritetään lisäksi Liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriön (BMAS) tulkintapaperissa. Tämä on lähtökohtaisesti voimassa vain Saksassa.

Mitä oleellinen muutos aiheuttaa?

Jos riskiarviointi osoittaa, että kyseessä on oleellinen muutos, kone (tuote) on arvioitava uutena koneena (uutena tuotteena) tuoteturvallisuuslain (ProdSG) mukaan. Tämä tarkoittaa, että sen on täytettävä käyttöönottovaatimukset (vaatimustenmukaisuusarviointi). Tästä syntyy käyttäjälle suuria kustannuksia!
 

Lähde:

BMAS:n tulkintapaperi: "Koneiden oleelliset muutokset" BMAS:n ilmoitus 09.04.2015, Az. IIIb5-39607-3, julkaistu yhteisessä ministeriöiden yhteisessä julkaisussa GMBI, S. 183.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?