Turvavaloverhot

Mikä on turvavaloverho?

Turvavaloverho on kosketuksettomasti toimiva suojavaruste, ja se kuuluu ei-erottaviin suojavarusteisiin. Sitä käytetään teollisissa työympäristöissä työntekijöiden ja koneiden suojaamiseksi. Se on tehokas turvavaruste, joka toimii optoelektronisen havaitsemisen periaatteella. Tämä tarkoittaa, että se käyttää valosignaaleja havaintokentän tilan seuraamiseen.

Mihin turvavaloverhoa käytetään?

Turvavaloverhot on suunniteltu täyttämään korkeat turvallisuusstandardit ja varmistamaan ihmisten ja järjestelmien suojaus. Niitä käytetään vaara-alueiden turvaamiseen esim. seuraavilla tavoilla:

  • Kulunvalvonta: Turvavaloverholla voidaan varmistaa pääsy tietyille alueille tai vaaravyöhykkeille
  • Pääsysuojaus: Turvavaloverholla voidaan varmistaa käsiksipääsy liikkuviin osiin tai koneisiin ja suojata ihmisiä loukkaantumiselta. Teollisuusympäristöissä turvavalopuomeja käytetään usein suojaamaan alueita, joissa on pyöriviä tai liikkuvia koneenosia, jotka voivat aiheuttaa vaaraa.

Turvavaloverhoen käyttö lisää työympäristön turvallisuutta ja minimoi onnettomuusriskin.

Turvavaloverho turvaa pääsyn robottisoluun.

Mitä eroa on turvavaloverholla ja tavallisella valoverholla?

Tavallisia valoverhoja käytetään pääasiassa kohteiden havaitsemiseen tai perustoimintojen suorittamiseen teollisissa sovelluksissa. Niitä käytetään erilaisissa sovelluksissa, kuten tehdasautomaatiossa tai pakkausteollisuudessa.
Turvavaloverhoja taas käytetään henkilönsuojaukseen, ja ne täyttävät tietyt turvastandardit. Niitä käytetään turvallisuuskriittisissä sovelluksissa suojaamaan ihmisiä, esineitä tai jopa koneprosesseja.

Mitä toimintoja turvavaloverholla on?

Turvavaloverho tarjoaa erilaisia toimintoja turvallisen työympäristön varmistamiseksi, kuten esim.

  • Erityisen kestävä ympäristöhäiriöitä, kuten valoa, tärinää tai likaantumista vastaan
  • Nopea reaktioaika vaaratilanteiden tunnistamiseksi
  • Integrointi olemassa oleviin turvajärjestelmiin
  • Ei kuollutta aluetta - monet valonsäteet valvovat kotelon reunaan asti
  • Niissä on usein koodausmahdollisuus, jotta valoverhot eivät häiritse toisiaan

Millaisia valoverhoja on olemassa? Mitkä ovat käyttötapaukset?

Yksisäteisissä turvavaloverhoissa on vain yksi valonsäde, ja ne soveltuvat pienemmille alueille. Monisäteisissä turvavaloverhoissa on useita valonsäteitä (yleensä kahdesta neljään), ja ne voivat myös kattaa laajempia alueita. Ne tunnetaan myös nimellä vartalonsuojavaloverhot. 

Monisäteiset turvavaloesteet jaetaankäsiensuoja- ja sormiensuojavaloverhoihin: Ero on sädekentän tiheydessä. Se on paras sormien suojaukseen tarkoitetuissa valoverhoissa.

Grafiikka Valoverho kulunvalvontaan

Yksisäteinen turvavaloverho

Pienempien alueiden, kuten tiettyjen alueiden sisäänkäyntien, esim. koneiden sisäänkäyntien tai oviaukkojen, valvonta

Grafiikka Valoverho vartalonsuojaukseen

Monisäteinen turvavaloverho

Suurempien alueiden, kuten kuljetinhihnojen tai suurten koneiden, valvonta. Käytetään vartalosuojaukseen.

Grafiikka Valoverho sormien suojaukseen

Tiheäsäteinen turvavaloverho

Suurempien alueiden valvonta, kuten robottisolujen tai vaarallisten koneiden ympärillä olevien alueiden suojaaminen. Käytetään käsien suojaukseen.

Grafiikka Valoverho käsien suojaukseen

Tiheäsäteiset turvavaloverhot

Puristimien, leikkureiden tai liikkuvien koneenosien vaara-alueiden kosketukseton suojaus. Käytetään sormiensuojaukseen.

Millä alueilla käytetään turvavaloverhoa?

Harvasäteisiä turvavaloverhoja käytetään monilla eri aloilla, erityisesti silloin, kun tarvitaan luotettavaa valvontaa ja vaara-alueiden varmistusta.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?