Manipulaatiosuojaus

Koneen turvapito

Suojavarusteiden manipulointi voi aiheuttaa vakavia tapaturmia tai konevaurioita, joiden oikeudellisia tai taloudellisia riskejä on vaikea laskea. Lue lisää siitä, miten voit tunnistaa manipulaation syyt ja ehkäistä ne.

Miksi koneita ja laitteistoja manipuloidaan?

Ei ole mitenkään harvinaista, että käyttäjät manipuloivat koneiden suojavarusteita. Useimmiten manipuloidaan liikkuvia, erottavia ja mekaanisia, liikkumattomia suojavarusteita.

On olemassa monia syitä siihen, miksi koneiden käyttäjät manipuloivat niitä ja vaarantavat siten työtoverinsa. Mahdollisia motiiveja ovat työnteon nopeuttaminen, mukavuus, aika- ja suorituspaineet, huono ergonomia tai työtapojen helpottaminen. Seurauksena ovat onnettomuudet – lievistä tapaturmista kuolemantapauksiin.

 

Manipulaation syyt täytyy poistaa!

Automaatioasiantuntijoina ja turvallisten suojavarusteiden valmistajina tehtävämme on ihmisten, ympäristön ja koneiden arvon suojaaminen. Tämä on kuitenkin mahdollista ainoastaan silloin, kun koneita käytetään määräysten mukaisesti eikä suojavarusteita manipuloida.

 

Miten manipulaatio voidaan torjua?

Ensin on tunnistettava manipulaation syy. Yksi syy voi olla koneen huono käyttäjäystävällisyys. Manipulaation syiden arviointiin voidaan käyttää IFA:n (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) laatimaa arviointilomaketta. Se näyttää systemaattisesti potentiaaliset heikkoudet sekä korjausmahdollisuudet.

 Manipulaatiosyiden arviointilomake

Manipulaatiosyiden arviointilomake

Koneiden valmistajat ja omistajat vastaavat manipulaatioiden seurauksista

Lähtökohtaisesti on suositeltavaa suunnitella suojauskonsepti samaan aikaan koneen suunnittelun kanssa. Tähän sisältyy:

  • Määritä vaatimukset eritelmissä
  • Kehitä suojauskonsepti ja koneen toiminta rinnakkain
  • Määritä manipulaatiosyyt
  • Optimoi suojauskonsepti
  • Tarkista manipuloinnin syiden vähentämisen tehokkuus 

Määritä kaikki koneen käyttötavat koneen suunnitteluvaiheessa ja kehitä niitä varten sopivat suojakonseptit. Tässä aikaisessa vaiheessa muutostoiveet voidaan toteuttaa pienellä vaivalla.

Jo käyttöön otetuille koneille tulisi säännöllisin välein suorittaa tilannekatsaus ja syyanalyysi. Sekä käyttö- että huoltohenkilökunta voivat kertoa, onko olemassa manipulaatiosyytä tai onko suojavarusteita jo manipuloitu.

Jos manipulaatiota esiintyy, täytyy seuraavaksi määrittää sen syyt ja turvakonseptia täytyy parantaa. Vaihda suojavaruste toiseen, joka täyttää saman toiminnon (esim. turvaportti valoverhoon, jos se on sopivampi). Lisäksi voidaan asentaa käyttöohjauksia integroiduilla turvatoiminnoilla.

Sekä koneen omistaja että valmistaja ovat velvollisia estämään suojavarusteiden manipuloinnin. Koneen koko elinkaarelle on oikeusperusteita, jotka määrittävät vastuualueet ja velvoitteet.

Euroopassa suojavarusteiden manipulointi on ehdottomasti kiellettyä ja rangaistavaa. Valmistaja vastaa tuotanto-, valmistus- ja opastusvirheistä, omistaja mahdollisista henkilövahingoista.

Kerromme mielellämme miten voit estää koneiden ja laitteistojen suojavarusteiden manipuloinnin. Palveluvalikoimamme ulottuu riskiarvioinnista vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin.


Lisätietoa:

Palveluvalikoima koneturvallisuus

Lopeta manipulointi - ota EN ISO 14119 käyttöön oikein

EN ISO 14119 kuvaa lukituslaitteiden normatiiviset perusperiaatteet erottavien suojavarusteiden yhteydessä. Standardi käsittelee toimenpiteitä suojalaitteiden ja niiden lukituslaitteiden ohittamisen estämiseksi, joka on sekä yleistä että kiellettyä. Kun valitset sopivaa lukituslaitetta suojalukituksella tai ilman, on otettava huomioon kaikki koneen elinkaaren vaiheet (EN ISO 12100:n mukaisesti). Manipuloinnin estämiseksi kaikki suojaustoimenpiteet on toteutettava sekä automaatti-, säätö että vaihtoehtoisessa toimintatilassa. Katso päivitetty juliste siitä, miten manipulointi lopetetaan. Olemme koonneet siihen kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää.

Lataa Lopeta manipulaatio -juliste nyt!

Juliste: Lopeta manipulointi - ota EN ISO 14119 käyttöön oikein
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?