Koneiden ketjuttaminen

Koneiden ketjuttaminen

Ketjutetuista koneista puhutaan silloin, kun koneet liitetään kokonaisuudeksi tai kun konetta täydennetään toisella koneella.

Mikä on ketjutettu kone?

Seuraavilla kysymyksillä selvitetään onko kyseessä ketjutettu kone:

  • Liittyvätkö toiminnot toisiinsa? Toimivatko laitteiston osat yhdessä ja muodostavatko ne kokonaisuuden?
  • Onko koneiden ohjaustekniikka liitetty toisiinsa? Käytetäänkö laitteiston osia kokonaisuutena?
  • Onko turvallisuustekninen liitäntä tarpeen? Toimivatko osat turvallisuusteknisesti kokonaisuutena?

 

Ketjutettujen koneiden merkintäpakko

Jos ketjutuksella on toiminnallisia, ohjausteknisiä tai turvallisuusteknisiä vaikutuksia kokonaislaitteistoon, myös vaatimustenmukaisuusarviointi on suoritettava koko laitteistolle.

Tässä tapauksessa se tarkoittaa, että asianmukaisille osille on suoritettava koko konedirektiivin mukainen prosessi riskiarvioinnista CE-merkinnän kiinnitykseen .

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?