Suojavarusteiden sijoitusta koskevat direktiivit

Suojavarusteiden sijoitusta koskevat direktiivit

Tiettyjen suojavarusteiden tehokkuus on osittain riippuvainen suojavarusteen oikeasta sijoituksesta vaara-alueen suhteen.

Suojavarusteiden sijoittelua koskevia näkökohtia

  • Käytettyjen suojavarusteiden tyyppi
  • Käytettyjen suojavarusteiden vasteajat
  • Aika kunnes on varmistettu, että kone on saavuttanut turvallisen tilan suojavarusteen aktivoinnin jälkeen, esim. kone on pysäytetty
  • Ruumiinosien biomekaaniset ja antropometriset tiedot
  • Ruumiinosan reitti kun se lähestyy vaara-aluetta anturi- tai käyttölaitteen suunnasta
  • Ihmisen mahdollinen läsnäolo suojavarusteen ja vaara-alueen välillä
  • Tunnistamattoman pääsyn mahdollisuus vaara-alueelle

Suojavarusteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet

Standardissa EN ISO 13855 määritetään ensikädessä ihmisten niin sanotut lähestymisnopeudet. Nämä lähestymisnopeudet on huomioitava turvallisuustoimenpiteitä valittaessa ja sopivia antureita valittaessa. Tässä yhteydessä annetaan lähestymissuunnasta ja tavasta riippuen erilaisia nopeuksia ja suojamittoja. Myös epäsuoraa lähestymistä tarkastellaan.

Suojaetäisyyksien mittauksen lisäksi tarkastellaan jälkikäynnin mittaukseen liittyvää problematiikkaa. Standardissa annetaan tarkat ohjeet milloin jälkikäynti voidaan mitata ja milloin ei.

EN ISO 13855 - Suojavarusteiden sijoitusta koskeva standardi

Standardi Titteli
EN ISO 13855 Koneiden turvallisuus
Suojavarusteiden sijoitus kehon osien lähestymisnopeudet huomioiden

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?