Ei-erottavat suojavarusteet

Ei-erottavat suojavarusteet

Ei-erottavat suojavarusteet eivät estä pääsyä koneen vaara-alueelle, mutta pysäyttävät vaaraa aiheuttavat liikkeet turvallisesti kun suojavaruste aktivoidaan. Tällaisia suojavarusteita ovat esim. valoverhot, valoaidat, skannerit, turvamatot ja kaksinkäsinkäyttölaitteet.

Suojaus koneen odottamatonta (uudelleen)käynnistystä vastaan

Kaksinkäsinkäyttölaitteet estävät käsien ja muiden ruumiinosien loukkaantumisen. Konetoimintojen/ohjauskäskyjen käyttö on mahdollista vain molempia käsiä käytettäessä, jotka ovat turvallisessa paikassa.

 

Ei-erottavia suojavarusteita koskevat standardit

Standardi Nimi
EN IEC 61496-1

Koneturvallisuus
Kosketuksettomasti toimivat turvalaitteet - Osa 1:
Yleiset vaatimukset ja koestukset

EN IEC 61496-2

Koneturvallisuus
Kosketuksettomasti toimivat turvalaitteet - Osa 2:
Erityisvaatimukset aktiivisella optoelektronisella periaatteella toimiville laitteille

EN IEC 61496-3

Koneturvallisuus
Kosketuksettomasti toimivat turvalaitteet - Osa 3:
Erityisvaatimukset diffuusia heijastusta käyttäville aktiivisille optoelektronisille suojalaitteille (AOPDDR)

EN ISO 13855

Koneturvallisuus
Suojalaitteiden sijoittelu suhteessa ruumiinosien lähestymisnopeuksiin

EN ISO 13851

Koneturvallisuus
Kahden käden hallintalaitteet - Toiminnalliset näkökohdat ja suunnitteluperiaatteet

EN ISO 13856 -1/-2/-3

Koneturvallisuus - Paineherkät turvalaitteet
Suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet
Osa 1: Turvamatot ja turvalaatat
Osa 2: Turvalistat ja turvatangot
Osa 3: Turvapuskurit, turvatasot, turvanarut ja vastaavat varusteet

 

Haluatko lisätietoja? Lue lisää luvusta 4,3! Saksankielisestä turvallisuuskäsikirjasta löydät paljon koneturvallisuuteen liittyvää tietoa.

Turvallisuuskäsikirja
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?