Lait ja standardit Aasiassa

Aasiassa

Aasiassa ei ole monia turvallisten koneiden valmistusta koskevia lakisääteisiä vaatimuksia. Nopean teollisen kasvun vuoksi koneturvallisuuskomponenttien kysyntä kasvaa. Erilaiset sertifiointimenettelyt ja työsuojelulait määrittävät vastaavat suojaustoimenpiteet ja minimistandardit.

Lait ja standardit Venäjällä ja IVY-maissa

Venäjä ja IVY-maat ovat jo useiden vuosien ajan käyttäneet TR CU -sertifiointia (Technical Regulations of the Customs Union). Tämä tarkoittaa, että erityiseen tuoteluetteloon sisältyville teknisille laitteille täytyy suorittaa tietty sertifiointimenettely.

Koneille ja niiden teknisille lisävarusteille suoritetaan tyyppitarkastus eurooppalaisessa testilaitoksessa ("notified body"). Tämä tarkastus hyväksytään yleensä Venäjällä sijaitsevassa hyväksyntäpisteessä.

Venäjä ja IVY-maat

Lait ja standardit Kiinassa

Kiina on ottanut käyttöön ns, CCC-sertifioinnin. Venäjän tavoin Kiinassa teknisiltä tuotteilta vaaditaan kansallisen tarkastuspisteen suorittama sertifiointi.

Lisäksi valmistuspaikat tarkastetaan. Jos tekninen laite sisältyy 19 kategoriaan jaettuun tuoteluetteloon, se on sertifioitava.

Muussa tapauksessa on mukaan on liitettävä kansallisen tarkastuspisteen laatima ”esteettömyystodistus“.

Kiina

Lait ja standardit Japanissa

Japanin työsuojelulaissa määritetään, että vaaralliset koneet tai vaarallisissa olosuhteissa käytettävät koneet on varustettava kansallisen ministeriön määrittämillä suojavarusteilla. Tämä koskee esim. kumijauhantakoneita, puristimia, nosturien ylikuormitussuojia, puuteollisuuden sahoja ja sähkölaitteita räjähdysvaarallisissa tiloissa. Eräiden koneiden yhteydessä valmistus tai käyttö edellyttää kansallisen ministeriön hyväksynnän. Kattilat, nosturit, paineastiat ja hissit kuuluvat tähän kategoriaan.

Käyttöturvallisuusasetus vaatii "parhaana pyrkimyksenä", että konevalmistaja selvittää koneen käyttöön liittyvät riskit ja että työnantaja/käyttäjä suorittaa riskiarvioinnin.

Japanin Industrial Safety & Health Association (JISHA) tukee ennen kaikkea riskiarviointien ja työsuojelujärjestelmien käyttöönottoa Japanissa. Japanilaisten asetusten mukaan kaikkien työnantajien/käyttäjien on varmistettava, että käyttöturvallisuustoimenpiteet on toteutettu. Työntekijät ovat velvollisia tukemaan työnantajien toimenpiteitä.

Riskiarvioinnin metodiikka on määritetty japanilaisissa standardeissa (Japanese Industrial Standards, JIS), jotka on yhdenmukaistettu kansainvälisten standardien kanssa. Vaikka riskiarviointi on pakollinen tiettyjä kemikaaleja käytettäessä, sitä ei vaadita muilla aloilla.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?