Suomi | suomi

Konedirektiivi

Konedirektiivi selostaa turvallisuudelle ja terveellisyydelle asetettavat vaatimukset ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen yhteydessä. Konedirektiivi 2006/42/EG on voimassa 29.12.2009 lähtien.  Valmistuspaikasta ja –päivästä riippumatta kaikki koneet, jotka on otettu ensi kertaa käyttöön 01.01.1995 jälkeen Euroopan talousalueella, ovat EY-konedirektiivin alaisia ja niiden täytyy siten olla CE-sertifioituja.

Koneet konedirektiivin mukaan

Direktiivin mukaan kone on mm. kokonaisuus, joka koostuu toisiinsa liitetyistä osista tai mekanismeista, joista vähintään yksi on liikkuva ja jotka on valmistettu tiettyyn käyttötarkoitukseen (katso konedirektiviin pykälä 2).

Konedirektiivin mukaan koneiksi luetaan myös:

  • Koneyhdistelmät tai monimutkaiset laitokset (monimutkaisiin laitoksiin kuuluvat myös tuotantolinjat ja useista koneista koostuvat erikoiskoneet)
  • Turvallisuusosat (siitä, mitkä osa luokitellaan turvallisuusosiksi, keskustellaan sen sijaan kiivaasti. Yhdenmukaista trendiä ei ole vielä havaittavissa.)
  • sekä ns. vaihdettavat varusteet, joilla voidaan muuttaa koneen perustoimintoja.

Koneet, joita koskevat muut määräykset

Yllä olevien koneiden lisäksi on olemassa poikkeusluettelo, koneista, jotka määritysten mukaan kuuluvat sovellusalueeseen, mutta joita koskevat yleensä muut määräykset.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk