Suomi | suomi

Manipulaation estäminen

Koneen turvapito

Suojavarusteiden manipulointi voi aiheuttaa vakavia tapaturmia tai konevaurioita, joiden oikeudellisia tai taloudellisia riskejä on vaikea laskea. Lue lisää siitä, miten voit tunnistaa manipulaation syyt ja ehkäistä sen.

Miksi koneita ja laitteistoja manipuloidaan?

Ei ole mitenkään harvinaista, että käyttäjät manipuloivat koneiden suojavarusteita. Useimmiten manipuloidaan liikkuvia, erottavia ja mekaanisia, liikkumattomia suojavarusteita.

On olemassa monia syitä siihen, miksi koneiden käyttäjät manipuloivat niitä ja vaarantavat siten työtoverinsa. Mahdollisia motiiveja ovat työnteon nopeuttaminen, mukavuus, aika- ja suorituspaineet, huono ergonomia tai työtapojen helpottaminen. Seurauksena ovat onnettomuudet – lievistä tapaturmista kuolemantapauksiin.

 

Manipulaation syyt täytyy poistaa!

Automaatioasiantuntijoina ja turvallisten suojavarusteiden valmistajina tehtävämme on ihmisten, ympäristön ja koneiden arvon suojaaminen. Tämä on kuitenkin mahdollista ainoastaan silloin, kun koneita käytetään määräysten mukaisesti eikä suojavarusteita manipuloida.

 

Miten manipulaatio voidaan torjua?

Ensin on tunnistettava manipulaation syy. Yksi syy voi olla koneen huono käyttäjäystävällisyys. Manipulaation syiden arviointiin voidaan käyttää IFA:n (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) laatimaa arviointilomaketta. Se näyttää systemaattisesti potentiaaliset heikkoudet sekä korjausmahdollisuudet.

 Manipulaatiosyiden arviointilomake

 Manipulaatiosyiden arviointilomake

Koneiden valmistajat ja omistajat vastaavat manipulaatioiden seurauksista

Lähtökohtaisesti on suositeltavaa suunnitella suojauskonsepti samaan aikaan koneen suunnittelun kanssa. Tähän sisältyy:

  • Vaatimusten määrittäminen
  • Suojauskonseptien ja konetoimintojen kehittäminen rinnakkain
  • Manipulaatiosyiden määrittäminen
  • Suojauskonseptin optimointi
  • Manipulaatiosyiden torjunnan tehokkuuden tarkistaminen 

Määritä jo koneen rakenteen suunnitteluvaiheessa koneen kaikki toimintatavat ja kehitä sopivat suojauskonseptit. Tässä aikaisessa vaiheessa muutostoiveet voidaan toteuttaa pienellä vaivalla.

Jo käyttöön otetuille koneille tulisi säännöllisin välein suorittaa tilannekatsaus ja syyanalyysi. Sekä käyttö- että huoltohenkilökunta voivat kertoa, onko olemassa manipulaatiosyytä tai onko suojavarusteita jo manipuloitu.

Jos manipulaatiota esiintyy, täytyy seuraavaksi määrittää sen syyt ja turvakonseptia täytyy parantaa. Vaihda suojavaruste toiseen, joka täyttää saman toiminnon (esim. turvaportti valoristikkoon, jos se on sopivampi). Lisäksi voidaan asentaa käyttöohjauksia integroiduilla turvatoiminnoilla.

Sekä koneen omistaja että valmistaja ovat velvollisia estämään suojavarusteiden manipuloinnin. Koneen koko elinkaarelle on oikeusperusteita, jotka määrittävät vastuualueet ja velvoitteet.

Euroopassa suojavarusteiden manipulointi on ehdottomasti kiellettyä ja rangaistavaa. Valmistaja vastaa tuotanto-, valmistus- ja opastusvirheistä, omistaja mahdollisista henkilövahingoista.

Kerromme mielellämme miten voit estää koneiden ja laitteistojen suojavarusteiden manipuloinnin. Palveluvalikoimamme ulottuu riskiarvioinnista vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin.


Lisätietoa:

Palveluvalikoima koneturvallisuus

Englanninkielisestä Turvallisuuskäsikirjasta löydät paljon koneturvallisuuteen liittyvää tietoa.

Turvallisuuskäsikirja
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk