Suomi | suomi

Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE-merkintäpakon puitteissa

Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE-merkintäpakon puitteissa

CE-merkki - alunperin lyhenne sanoista "Communauté Européenne" ("Euroopan yhteisö") - ei tätä nykyä ole enää lyhene vaan symboli. Tällä merkillä valmistaja osoittaa, että hän on huomioinut kaikki tuotetta koskevat eurooppalaiset sisämarkkinadirektiivit ja että kaikki vaatimustenmukaisuusarviointiin liittyvät toimenpiteet on suoritettu. CE-merkillä varustettuja tuotteita saa tuoda ja markkinoida EU:n alueella kansallista asetuksista riippumatta. CE-merkkiä nimitetään siksi myös ”Eurooppa-passiksi“.

Tuotteen useiden direktiivien vaatimustenmukaisuus

Ylensä kaikki direktiivit edellyttävät uuden konseptin mukaan („new approach“ - standardien ja lainsäädännön erottaminen) CE-merkin kiinnittämistä. Jos tuotetta koskee useampi direktiivi, jotka edellyttävät CE-merkintää, merkintä tarkoittaa, että tuote täyttää kaikkien direktiivien vaatimukset.

 

Oikeusperusteet

CE-merkintävelvollisuus koskee kaikkia direktiivin alaisia tuotteita, jotka edellyttävät tätä merkintää ja jotka on tarkoitettu yhteisille markkinoille. Sen mukaan seuraavat direktiivin alaiset tuotteet on varustettava CE-merkillä:

  • kaikki uudet tuotteet riippumatta siitä valmistetaanko ne jäsenmaissa vai EU:n ulkopuolella ja lasketaan liikkeelle EU:ssa
  • EU:n ulkopuolelta tuodut käytetyt tuotteet ja käytetyt tuotteet EU:n sisällä
  • sekä oleellisesti muutetut tuotteet, joita on pidettävä uusina tuotteina direktiivien mukaan

Direktiivit voivat antaa tietyille tuotteille vapautuksen CE-merkintäpakosta. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja vahvistaa mm, että tuote täyttää vastaavien direktiivien vaatimukset.

Turvallisuuskäsikirja

Haluatko lisätietoja? Lue lisää luvusta 3.2! Englanninkielisestä Turvallisuuskäsikirjasta löydät paljon koneturvallisuuteen liittyvää tietoa.

Turvallisuuskäsikirja
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk