CE-merkintä

Onko valmistajan suoritettava myös sellaisen koneen riskiarviointi, jotka on valmistettu yhdenmukaistetun C-standardin määräysten mukaan?

Kyllä, valmistajan on kaikissa tapauksissa suoritettava riskiarviointi.

Konedirektiivi (luku 5 liite 1) edellyttää, että valmistajan tai hänen valtuutettunsa on varmistettava, että kone täyttää liitteessä I annetut perustavat turvallisuus- ja terveyssuojeluvaatimukset. Liitteessä I vaaditaan myös riskiarviointi.

Jos kone on valmistettu yhdenmukaistetun C-standardin määräysten mukaan, valmistajalla on se etu, että vastaava standardi tukee myös riskiarviointia.

Lisäksi standardien käyttöön liittyy ns. ”olettamusvaikutus“, että kone on suunniteltu ja valmistettu voimassa olevien koneturvallisuus- ja terveyssuunnitteluvaatimusten mukaan. Onnettomuustapauksessa pätee siten käänteinen todistustaakka. Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole käytetty, todistustaakka on valmistajalla.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?