CE-merkintä

Mitä on otettava huomioon, kun laitteisto kootaan tietyksi ajaksi erilaisista moduuleista tutkimustarkoituksiin?

Koneturvallisuuden varmistamiseksi on lähtökohtaisesti noudatettava konedirektiiviä. Konedirektiivin artikkelissa 1 (2) h) sanotaan, että koneet, jotka suunnitellaan ja rakennetaan tutkimuskäyttöön ja jotka on suunnattu tilapäiseen käyttöön laboratorioissa, eivät kuulu direktiivin sovellusalueisiin.

Koneturvallisuutta varten on täytettävä työturvallisuusasetuksen (BetrSichV) ja muiden kansallisten määräysten ja asetusten vaatimukset.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?