CE-merkintä

Kuka on valtuutettu konedirektiivin mukaan?

Valtuutettu on konedirektiivin (MRL) 2006/42/EY mukaan henkilö, jonka valmistaja on valtuuttanut täyttämään osan tai kaikki tähän direktiivin velvoitteet ja muodollisuudet.

Valtuutetuksi voidaan nimittää kuka tahansa EU:n alueella vakituisesti asuva luonnollinen tai juridinen henkilö. Nimitys tapahtuu valmistajan kirjallisella valtuutuksella.

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?