Suomi | suomi

CE-merkintä

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus edellyttää dokumentaatiovaltuutettua. Onko valtuutetun oltava valmistajayrityksen työntekijä?

Konedirektiivi 2006/42/EY ei edellytä, että valtuutetun on oltava valmistajayrityksen työntekijä. Valmistaja on lähtökohtaisesti vapaa valitsemaan tähän kenet tahansa, kunhan kyse on juridisesta henkilöstä.

Konedirektiivin artikkelissa 5 (1e) (EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta varten) ja artikkelissa 13 (1c) (asennusselostusta varten) vaaditaan, että valtuutetun nimi ja titteli ilmoitetaan ja että juridinen henkilö asuu vakituisesti EU:n alueella.

Konedirektiivin määritelmien tavoitteena on varmistaa, että vastaavilla viranomaisilla on vastuullinen yhteyshenkilö EU:n alueella.

Viimeinen muutos artikkelissa: 8.1.2013 15.35
Tekijä: Pilz GmbH & Co. KG
Versio: 1.0

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk