CE-merkintä

Voiko koneen laskea liikkeeseen ilman käyttöohjetta, jos se toimitetaan myöhempänä ajankohtana?

Valmistajan tai hänen valtuutettunsa on laadittava käyttöohje. Selostus on laadittava yhdellä EU:n virallisista kielistä. Koneen käyttöönoton yhteydessä on luovutettava alkuperäinen käyttöohje ja käännös kyseisen maan kielellä.

Käyttöohjeen on sisällettävä käyttöönottoon, huoltoon, tarkastukseen, toimintakyvyn tarkastukseen ja mahdolliseen korjaukseen tarvittavat suunnitelmat ja kaaviot sekä kaikki asianmukaiset tiedot, erityisesti koneturvallisuutta koskien.

Jokaisella käyttöohjeen virheellä voi olla juridisia seurauksia, jos kyse on virheellisestä ohjeesta, josta on seurauksena tapaturma. Käyttöohjeen saa toimittaa vain kirjallisena.

Viimeinen muutos artikkelissa: 2011-06-16 11:47
Tekijä: Pilz GmbH & Co. KG
Versio: 1.5

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?