Suomi | suomi

Momentin turvallinen irtikytkentä (STO)

Tätä toimintoa kutsutaan myös "ohjaamattomaksi pysäytykseksi" ja se aiheuttaa käyttöelementtien energiansyötön välittömän katkaisun.  

Verkkoerotuslaitteen aktivointi laukaisee automaattisesti tämän tyyppisen pysäytyksen. Käytön aikana toiminto aiheuttaa moottorin hallitsemattoman pysäytyksen, mikä ei ole toivottavaa. Siksi toiminto yhdistetään useimmiten turvapysäytykseen (SS1) tai sitä käytetään uudelleenkäynnistysestona.