Suomi | suomi

Yhdyskäytävä

Yhdyskäytävät yhdistävät erilaisia verkkoja toisiinsa. Ne antavat mahdollisuuden luoda pääsy toisella protokollalla varustettuihin verkkoihin (esim. TCP/IP:n muuttaminen PROFIBUS:iin). Yhdyskäytävän tehtävänä on siis muuttaa erilaisia kommunikointiprotokollia.

On huomioitava, että myös yhdyskäytävän syöttämistä vaaditaan konfiguroitaessa verkkoa Windows-käyttöjärjestelmiin. Tämä syöttöarvo osoittaa verkossa olevaan reitittimeen, jos sellainen on käytössä!