Suomi | suomi

Toistin

Paikallisverkoissa toistinta käytetään kahden Ethernet-segmentin liittämiseksi toisiinsa. Tällä tavalla voidaan lisätä verkkosegmentin sallittua maksimikokoa. Toistimet luovuttavat tietopaketteja verkkosegmentiltä toiseen virkistämällä sähkösignaalit norminmukaisiksi tietopakettien sisältöä muuttamatta. Kun toistin tunnistaa liitetyssä segmentissä fyysisen virheen, yhteys tähän segmenttiin katkaistaan ("erotetaan"). Erottaminen peruutetaan automaattisesti, kun virhettä ei enää ole.