Koneiden riskitön hankinta

Tilausnumero 1T000054 | Fundamental | Kansainvälinen

Tavoiteasettelu

Mitä on otettava huomioon, kun otetaan käyttöön uusia tai jälkivarusteltuja koneita? Mitkä turvallisuustekijät on otettava huomioon koneita hankittaessa? Tässä koulutuksessa tarkastellaan koko elinkaarta – uuden tai käytetyn koneen hankintapäätöksestä käytöstä poistoon tai myyntiin. Lisäksi painopisteessä on teknisten eritelmien laatiminen turvallisuusnäkökohdista. Opit mitä sinun on otettava huomioon, kun otat koneen käyttöön uudessa toimipaikassa. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun kone käytetään toisessa maassa tai toisessa oikeustoimipaikassa tai halutaan ottaa käyttöön (käyttöönotto).

Perusteet erikois

Sisällöt

 • Riskinhallinta ja siihen liittyvät kustannukset
 • Kaikkien hankintaprosessiin osallistuvien roolit ja vastuualueet
 • Hankintastrategia: toimittajien huolellisuusvelvoite
 • Koneen erittely (Tekninen erittely/Tekniset tiedot)
 • Mahdollisten toimittajien löytäminen
 • Ostosopimus, sopimusprosessi
 • Koneen luovutus/vastaanottoprosessi ennen ostoa
 • Käytettyjen koneiden osto
 • Rajat ylittävä koneiden käyttö
 • Kustannus-hyötyanalyysi

Kohderyhmät

 • Huoltohenkilöstö
 • Tekninen johtaja, käyttöjohtaja
 • Turvallisuus- ja työsuojeluvastaava
 • Ostaja/Investointivastaava
 • Rakentaja
 • Suunnittelija
 • Järjestelmäintegraattori

Etusi

 • Hyödy ajankohtaisesta tietotaidosta tarpeenmukaisten koneiden hankinnassa.
 • Suosituksia miten suojaudut juridisesti viallisen koneen varalta.
 • Käytä resurssisi tarpeenmukaisesti ostoprosessin asianmukaisten tekijöiden tunnistamiseksi ja huomioimiseksi.

Lisätietoja

Kurssin ja kurssimateriaalin kieli on englanti.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk