Koneturvallisuuden asiantuntija

Tilausnumero 1T000179 | Edistynyt

Koneiden ja järjestelmien automatisointiaste kasvaa jatkuvasti. Automatisoinnin myötä koneiden toiminnot monipuolistuvat ja usein myös monimutkaistuvat. Samanaikaisesti koneiden tulisi olla kuitenkin myös helppokäyttöisiä. Koneturvallisuuden rooli ja oikea-aikainen huomiointi on tärkeässä asemassa tässä kehityksessä.

Koneturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja standardit ovat niiden moniulotteisuuden vuoksi vaikeasti seurattava osa-alue. Myös niiden muutoksia ja päivityksiä on työlästä valvoa, jollei niiden kanssa toimi aktiivisesti.

Yrityksen johto on vastuussa koneturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön toteutumisesta työpaikalla.

Tervetuloa koneturvallisuuden asiantuntijaksi kanssamme!

Pilz on koonnut kolmepäiväisen koulutuskokonaisuuden, jossa voit kerrata ja oppia uutta koneturvallisuuden tärkeiltä osa-alueilta; lainsäädäntö ja CE-merkintä, riskin arviointi, mekaaniset turvaratkaisut sekä sähkö- ja automaatiotekniikkaan perustuvat koneturvallisuusratkaisut.

Koneturvallisuus alkaa projektin alusta

Oikea-aikainen riskien tunnistaminen ja niiden poistaminen minimoi kustannukset. Asiantuntijamme auttaa standardien soveltamisessa sekä antaa vinkkejä miten teoriasta päästään sujuvasti käytäntöön.

Koneturvallisuuden asiantuntijana sinun tulee myös hallita koneen koko elinkaari, suunnittelusta aina koneen käytöstä poistoon ja kierrätykseen.

Koneturvallisuuden asiantuntijaksi vain kolmessa päivässä

Kolmen päivän koulutuskokonaisuudella sinusta tulee koneturvallisuuden asiantuntija. Jos koet, ettei koko kolme päivää ole tarpeen, poimi kokonaisuudesta itsellesi hyödylliset päivät.

Sisältö

Päivä 1

CE-merkinnän perusteet

Koulutuksessa läpikäydään Konedirektiivin 2006/42/EY pääkohdat sekä keskeiset käyttötarkoitukset. Kansallisessa lainsäädännössä Konedirektiivi tunnetaan Koneasetuksena 2008/400. Lisäksi läpikäydään koneiden/tuotantolinjojen CE-merkintäprosessin pääkohdat ja -periaatteet.

Käytännön esimerkkien avulla läpikäydään Konedirektiivin ja keskeisten koneturvallisuuteen liittyvien standardien sisältöä. Koulutuksessa opitaan myös turvallistamisprosessin eri vaiheiden oikea-aikaisuus, jolloin turvallistamisen kustannukset saadaan minimoitua ja ratkaisuista tulee optimaalisia ja tarkoituksenmukaisia.

 • Sisältö ja yleiskatsaus
 • CE-merkinnän perusperiaatteet ja käytännön menettelytavat
 • Yksittäiset koneet, koneyhdistelmät, tuotantolinjat

Päivä 2

Työpaja: koneiden riskin arviointi

Standardien käyttö oikealla tavalla on hyvä tapa varmistua koneen turvallisuusvaatimuksien täyttämisestä.

Koneiden suunnittelun yhteydessä puhutaan paljon turvallisuuteen liittyvistä ohjausjärjestelmistä ja kuinka standardien vaatimukset toteutetaan käytännössä. Koneturvallisuudessa kuitenkin mekaanisilla ratkaisuilla on merkittävä rooli koneen turvallistamisessa. Monesti ohjausjärjestelmällä vain täydennetään mekaanisia ratkaisuja. Kuinka lähelle koneen vaarallista aluetta turva-aidan voi asentaa? Kuinka korkea aidan tulee olla? Kuinka lähelle vaarallista aluetta valoverhon voi asentaa? Mihin hätäpysäytyspainikkeet tulisi sijoittaa? Standardeissa EN ISO 13857 ja EN ISO 13850 em. kaltaisiin kysymyksiin otetaan kantaa. Standardien tuntemus säästää paljon aikaa koneen suunnittelu- ja asennusvaiheessa sekä samalla varmistaa lainsäädännön ja standardoinnin mukaisen lopputuloksen.

Koulutuksessa tuodaan esiin sekä mekaaninen että sähkö- ja automaatiotekniikalla toteutettu turvallistaminen. Päivän aikana keskeisten standardien sisältö tulee tärkeimmiltä osin tutuksi. Päivän aikana läpikäydään hätäpysäytyspainikkeiden lukumäärä ja sijoittaminen, huoltoluukkujen valvonta ja/tai lukitus, kaksinkäsinohjauslaitteiden valinta ja hyödyntäminen jne. Riskin arvioinnin tärkeys osana turvallistamisprosessia tulee myös hyvin esiin sekä ohjelmassa on myös riskin arvioinnin harjoitus.

Riskin arviointi

 • Riskin arviointi standardin EN ISO 12100 mukaan (Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen)
 • Riskin arviointiprosessi kulkee mukana koko projektin ajan, suunnittelusta, valmistus- ja asennusvaiheeseen sekä käyttöönotosta koneen jatkuvaan käyttöön
 • Koulutukseen osallistuja tekee riskin arvioinnin harjoitustyönä sekä riskin arviointiin perustuvan turvallisuuskonseptin. Konseptissa havaitut riskit poistetaan tai riskit pienennetään sallitulle tasolle.

Turvallistaminen mekaanisin keinoin

 • Turvaetäisyydet koneiden vaarallisista osista ja alueista, EN ISO 13857 (Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille)
 • Suojavälineiden ja –laitteiden sijoittaminen liikenopeudet huomioiden, EN ISO 13855 (Koneturvallisuus. Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet)
 • Yleiset vaatimukset kiinteiden ja avattavien suojusten lukitsemiseen ja valvontaan

Turvallistaminen sähkö- ja automaatiolaitteiden avulla

 • Alla olevien standardien keskeisten osien läpikäynti ja esittely:
 • - EN 60204-1 (Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset)
 • - EN ISO 13850 (Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet)
 • - EN ISO 14119 (Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta)
 • Kaksinkäsinohjauslaitteet
 • Turvanopeuden valvonta; nollanopeus, ryömintänopeus, sallittu nopeusalue

Päivä 3

Toiminnallinen turvallisuus EN ISO 13849 ja EN IEC 62061 mukaan

Standardien tehokas ja oikea hyväksikäyttö on tärkeää koneen turvallistamisessa.

Aikaisemmin voimassa ollut ja paljon käytetty standardi EN 954-1 (Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet) on korvattu standardeilla EN 62061 (Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus) ja EN ISO 13849-1 (Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet). Uusien standardien myötä nykyään puhutaan SIL- ja PL-luokista. Muutos aiheuttaa uudenlaisen lähestymistavan turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän suunnitteluun. Muutoksella on vaikutusta pneumaattisen, hydraulisen sekä sähkö- ja automaatioteknisen ohjausjärjestelmän suunnitteluun.

Koulutuksessa läpikäydään keskeisimmät standardoinnin muutokset, pääpainon ollessa standardissa EN ISO 13849-1. Esimerkkien avulla havainnollistetaan standardien soveltamista käytäntöön.

Koulutuksessa käytetään laskentatyökalua PAScal, jolla voidaan laskennallisesti todentaa valitun ohjausjärjestelmärakenteen sekä käytettyjen komponenttien täyttävän vaadittu SIL- tai PL-taso. Ohjelman demoversio jaetaan osallistujille.

 • Standardoinnin tärkeimmät muutokset
 • Standardoinnin hyväksikäyttö ja soveltaminen
 • Ohjelmistotyökalu PAScalin käyttö SIL- ja PL-laskennassa
 • Esimerkkejä eri turvallisuusluokista
 • Johdanto standardiin EN 62061

Kohderyhmä

 • Automaatio-, sähkö-, huolto- ja projekti-insinöörit
 • Järjestelmäintegraattorit
 • Automaatiopäälliköt, huoltopäälliköt sekä turva-alan asiantuntijat

Haluatko varata tämän koulutuksen toisena päivämääränä tai eri sivustolla ja / tai varata eri koulutustyypin? Ota yhteyttä. Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Yksilöllinen kyselysi
In-house koulutukset
Kesto
Sopimuksen mukaan
Aika
Osallistujien enimmäismäärä
Sopimuksen mukaan
Hinta osallistujaa kohti
Sopimuksen mukaan
Päiväys/saatavuus
Pyynnöstä Kysely
Vantaa
Kesto
3 päivää
Aika
Alkaa: klo 9:00
Päättyy: klo 16:00
Osallistujien enimmäismäärä
20
Hinta osallistujaa kohti
1 422 €
Päiväys/saatavuus
alkaen 21.05.2024 Rekisteri
Lappeenranta
Kesto
3 päivää
Aika
Alkaa: klo 9:00
Päättyy: klo 16:00
Osallistujien enimmäismäärä
20
Hinta osallistujaa kohti
1 422 €
Päiväys/saatavuus
alkaen 03.09.2024 Rekisteri
Tampere
Kesto
3 päivää
Aika
Alkaa: klo 9:00
Päättyy: klo 16:00
Osallistujien enimmäismäärä
20
Hinta osallistujaa kohti
1 422 €
Päiväys/saatavuus
alkaen 27.02.2024 Rekisteri
Vapaat paikat Vain muutama paikka jäljellä Suljettu