Passivointi

Muting eli passivointi tarkoittaa kosketuksettomasti toimivan suojavarusteen (valopuomi, valoverho, valoverkko tai laserskanneri) turvallista, automaattista ja tilapäistä ohitusta (mykistys tai sammutus) käytön aikana. Se mahdollistaa esim. materiaalin kuljettamisen vaara-alueelle (myös pysyvä ohitus on mahdollista, sitä kutsutaan sammutukseksi eli Blanking ). Neljästä vaiheesta koostuva passivointijakso ilmaistaan passivointivalolla.

Passivointiohjaus aktivoi passivointijakson vain silloin, kun erikoisanturit havaitsevat, että materiaalia siirrettään suoja-alueen läpi. Anturit on asennettava niin, että henkilö ei voi aktivoida passivointiantureita. Jos suoja-alueeseen tulee henkilö, ohjauksen on aktivoitava vaaraa aiheuttavan liikkeen pysäytys.

Passivointianturit asennetaan joko sarja- ja ristikytkentään. Sarjakytkennässä anturit on kytketty sarjaan ja ne kytketään päälle ja pois tietyssä järjestyksessä.

Ristikytkennässä kaksi anturia on kytketty ristiin. Molempien on aktivoiduttava samaan aikaan, jotta passivointijakso käynnistyisi.

Tyypillisiä käyttöalueita ovat autoteollisuus, juomatehtaiden pakkauskoneet ja kivituotteiden (betonilaatat, kattotiilet jne.) valmistus.

Passivointivaihe 1:

 • Materiaali vaara-alueen edessä
 • Valopuomi aktiivinen
 • Passivointivalo pois

Passivointivaihe 2:

 • Passivointianturi 1 ja 2 aktivoitu
 • Valopuomi katkaistu
 • Passivointivalo palaa

Passivointivaihe 3:

 • Passivointianturi 3 ja 4 aktivoitu
 • Valopuomi katkaistu
 • Passivointivalo palaa

Passivointivaihe 4:

 • Passivointi päättyy
 • Valopuomi taas aktiivinen
 • Passivointivalo pois
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?