Muting

Muting eli passivointi tarkoittaa kosketuksettomasti toimivan suojavarusteen (valopuomi, valoverho, valoverkko tai laserskanneri) turvallista, automaattista ja tilapäistä ohitusta (mykistys tai sammutus) käytön aikana. Se mahdollistaa esim. materiaalin kuljettamisen vaara-alueelle (myös pysyvä ohitus on mahdollista, sitä kutsutaan sammutukseksi eli Blanking). Neljästä vaiheesta koostuva Muting-jakso ilmaistaan Muting-valolla.

Muting-ohjaus aktivoi Muting-jakson vain silloin, kun erikoisanturit havaitsevat, että materiaalia siirretään suoja-alueen läpi. Anturit on asennettava niin, että henkilö ei voi aktivoida Muting-antureita. Jos suoja-alueeseen tulee henkilö, ohjauksen on aktivoitava vaaraa aiheuttavan liikkeen pysäytys.

Anturien kytkentä

Muting-anturit asennetaan joko sarja- ja ristikytkentään.

  • Sarjakytkennässä anturit on kytketty sarjaan ja ne kytketään päälle ja pois tietyssä järjestyksessä.
  • Ristikytkennässä kaksi anturia on kytketty ristiin. Molempien on aktivoiduttava samaan aikaan, jotta Muting-jakso käynnistyisi.

Käyttökohteet

Tyypillisiä käyttökohteita ovat autoteollisuus, juomatehtaiden pakkauskoneet ja kivituotteiden (betonilaatat, kattotiilet jne.) valmistus.

 

Eri Muting-toiminnot

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?