Suomi | suomi

Sammutus

Joidenkin valoverhojen sammutustoiminolla voidaan pimentää tietty osa valoaidasta. Suoja-alue ohitetaan näin osittain, mutta jatkuvasti. Tämä tapahtuu asettamalla juuri ne osat passiivisiksi, joiden kautta tavaraa halutaan liikuttaa. Henkilöt eivät saa kulkea vaara-alueelle suojakentän deaktivoidun osan kautta. Tämä on varmistettava lisäantureilla.

Lisärakenteilla (esim. aidoilla) on varmistettava, ettei kukaan pääse vaara-alueelle tavaroiden ja suojavarusteiden välistä.

Sammutusta on kahta tyyppiä: kiinteä sammutus ja kelluva sammutus. Kelluvassa sammutuksessa ("Liikkuva poiskytkentä“) sammutetaan tietty määrä säteitä tai useita alueita, jotta tavara pääsee vaara-alueelle, ts. sen ei aina tarvitse katkaista kaikkia sammutettuja säteitä.

Kaikki esineet, jotka katkaisevat useampia säteitä, havaitaan ja aiheuttavat pysäytyksen. Kiinteässä sammutuksessa tietty osa valoaidasta on kytketty pois päältä, kohde ei voi liikkua vaara-alueella.