Suomi | suomi

Laatu Pilzissä

Pilzin DIN EN ISO 9001 -standardin mukainen laadunvalvontajärjestelmä

Pilz GmbH & Co. KG oli Saksan ensimmäisiä yrityksiä, jotka sertifioitiin teollisuuselektroniikan alalla vuonna 1994. Pilzillä on ollut tämä sertifikaatti yhtäjaksoisesti vuodesta 1994. Noudattamalla tiukasti ISO 9001 -standardia Pilz antaa asiakkailleen varmuuden, että teemme tuotteemme valmistuksen jokaisessa vaiheessa kaikkemme virheettömien, korkealaatuisten tuotteiden toimittamiseksi.

Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit auttavat Pilziä parantamaan jatkuvasti toimintaansa kaikilla alueilla. Pilzin mielestä se on integroitu osa yritysfilosofiasta ja hyödyttää asiakkaita ja toimittajia, työntekijöitä ja yhteiskuntaa.

Sertifikaatti ISO 9001

Laatujohtamisjärjestelmä

Pilzin DIN EN ISO 9001 -standardin mukainen laadunvalvontajärjestelmä

Muut sertifikaatit

TÜV Süd -sertifikaatti

Tarkastetut ja valvotut tuotantolaitokset

TÜV-Nord vahvistaa, että Pilzin tuotantolaitoksissa valmistetut tuotteet sekä käytetyt materiaalit ja toimenpiteet soveltuvat korkealaatuisten elektroniikkatuotteidenvalmistukseen. Tätä varten piti todistettava, että tuotantolaitokset on laadittu teknisesti ja organisatorisesti tiukkojen ehtojen mukaisesti ja että niitä johdetaan niin, että varmistetaan valmistuksen ja tuotteiden tasainen laatu. Oikeus käyttää TÜV Süd -turvallisuusmerkintä edellyttää tiukkojen ehtojen täyttämistä, joita TÜV-koestuspiste tarkastaa ja valvoo säännöllisesti.

Tuotekehityksen Functional Safety Management (FSM) sertifioitu

Pilzin tuotekehitystä ohjataan tiukkoihin ehtoihin ja määräyksiin perustuvalla johtamisjärjestelmällä (Functional Safety Management), joka täyttää standardin EN/IEC 61508 vaatimukset.

TÜV on tarkastanut FSM:n tiukkojen mittapuiden mukaisesti ja myöntänyt sille sertifikaatin. Siihen liittyvät prosessit ja toimenpiteet tarkastetaan vuosittain tiukoilla tarkastuksilla.

FSM-sertifikaatti

DAkkS:in ISO/IEC 17020 -standardin mukaan akkreditoima tarkastuspiste

Pilz - yhteistyökumppanisi suojavarusteiden tarkastukseen ja koneturvallisuuteen liittyvissä asioissa

Pilz GmbH und Co. KG -yhtiöllä on riippumaton, DAkkS:n akkreditoima ja standardin ISO/IEC 17020 mukainen tarkastuspiste. Tämä takaa palvelujemme puolueettomuuden ja asiakkaan koneiden parhaan käytettävyyden.
Tarkastusraportti luovutetaan asiakkaalle ja tarkastustulos selostetaan tarkasti. Läpäistyn tarkastuksen jälkeen koneeseen kiinnitetään Pilzin tarkastuskyltti.

Akkreditoinnin laajuus

Akkreditoitu EMC-testilaboratorio

Pilzillä on vuodesta 2004 lähtien DAkkS:in (saksalainen akkreditointielin) akkreditoima riippumaton koestuslaboratorio. Tämä antaa Pilz GmbH & Co. KG:lle pätevyyden suorittaa sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) ja sähköturvallisuutta koskevia testejä ja laatia maailmanlaajuisesti tunnustettuja, ISO 17025 -standardin mukaisia koestusraportteja.

Akkreditointi EMC-koestuslaboratorio

DAkkS:in (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditoima riippumaton koestuslaboratorio
EY-sertifiointi ATEX

EX-suojaussertifiointi (ATEX)

Pilzillä on käytössä laadunvalvontajärjestelmä, joka täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan 2014/34/EU-direktiivin liitteen IV vaatimukset .

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk