Laatu Pilzissä

Pilzin DIN EN ISO 9001 -standardin mukainen laadunvalvontajärjestelmä

Pilz GmbH & Co. KG oli Saksan ensimmäisiä yrityksiä, joka sertifioitiin teollisuuselektroniikan alalla vuonna 1994. Pilzillä on ollut tämä sertifikaatti yhtäjaksoisesti vuodesta 1994. Noudattamalla tiukasti ISO 9001 -standardia Pilz antaa asiakkailleen varmuuden, että teemme tuotteen valmistuksen jokaisessa vaiheessa kaikkemme virheettömien, korkealaatuisten tuotteiden toimittamiseksi.

Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit auttavat Pilziä parantamaan jatkuvasti toimintaansa kaikilla alueilla. Pilzin mielestä se on oleellinen osa yritysfilosofiaa ja hyödyttää asiakkaita ja toimittajia, työntekijöitä ja yhteiskuntaa.

Pilzin DIN EN ISO 9001 -standardin mukainen laadunvalvontajärjestelmä

Muut sertifikaatit

TÜV Süd -sertifikaatti

Tarkastetut ja valvotut tuotantolaitokset

TÜV-Süd vahvistaa, että Pilzin tuotantolaitoksissa valmistetut tuotteet sekä käytetyt materiaalit ja toimenpiteet soveltuvat korkealaatuisten elektroniikkatuotteiden valmistukseen. Tätä varten oli todistettava, että tuotantolaitokset on laadittu teknisesti ja organisatorisesti tiukkojen ehtojen mukaisesti ja että niitä johdetaan tavalla, joka varmistaa valmistuksen ja tuotteiden tasaisen laadun. Oikeus käyttää TÜV-Süd-koestusmerkkiä edellyttää tiukkojen ehtojen täyttämistä, joita TÜV-koestuspiste tarkastaa ja valvoo säännöllisesti.

Functional Safety Management (FSM) -sertifioitu tuotekehitystä varten

Pilzin tuotekehitystä ohjataan tiukkoihin ehtoihin ja määräyksiin perustuvalla johtamisjärjestelmällä (Functional Safety Management), joka täyttää standardin EN/IEC 61508 vaatimukset.

TÜV on tarkastanut FSM:n tiukkojen mittapuiden mukaisesti ja myöntänyt sille sertifikaatin. Siihen liittyvät prosessit ja toimenpiteet tarkastetaan vuosittain.

FSM-todistus

Kaksinkertaisesti varmistettu tuotekehitys

TÜV Süd vahvisti sen tarkastuksessaan: Pilzin tuotekehitystyö täyttää safetyn ja securityn vaatimukset! Kansainvälisen standardisarjan IEC 62443 ”Teollisuuden tietoliikenneverkot - verkkojen ja järjestelmien tietoturva” mukaan Pilzin kehitysprosessi täyttää turvallisen tuotekehityksen vaatimukset ("Security by Design"). Tätä kehitystä varten standardissa IEC 62443-4-1 kuvataan vaatimukset niin sanotulle "turvallisuuden kehittämisen elinkaariprosessille" (SDL-prosessi).

Tarkastuksen tulos: Pilzin tuotekehitys täyttää standardin vaatimukset ja SDL-prosessin vaatimukset.

Lisää tietoa standardista IEC 62443

Turvallisempi ja varmempi kehitysprosessi

Functional Safety Management (FSM) -sertifioitu suunnitteluprosesseja varten

Functional Safety Management -sertifioitu suunnitteluprosesseja varten

Suunnitteluhankkeet toteutetaan Pilz GmbH & Co. Kg:ssa jäsennellyn EN IEC 61508-1 ja EN ISO 13849-1 standardien mukaisen toiminnallisen turvallisuuden hallintaprosessin mukaisesti ja ne ovat TÜV SÜDinsertifioimia. Myös taustalla olevat prosessit ja toimenpiteet tarkastetaan vuosittain.

Pilzin tytäryhtiöt ovat myös joko suoraan TÜV SÜD:n sertifioimia tai toimivat määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Sisäisillä tarkastuksilla varmistetaan kansainvälisesti yhdenmukainen menettely.

FSM-suunnittelusertifikaatti

Yhteistyökumppanisi suojavarusteiden tarkastukseen ja koneturvallisuuteen liittyvissä asioissa

DAkkS:in ISO/IEC 17020 -standardin mukaan akkreditoima tarkastuspiste

Pilz - kumppanisi suojavarusteiden ja koneturvallisuuden tarkastukseen

Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, Saksa, ylläpitää riippumatonta tarkastuslaitosta, jonka DAkkS on akkreditoinut ISO/IEC 17020mukaisesti . Tämä takaa palvelujen puolueettomuuden ja asiakkaan koneiden parhaan käytettävyyden.
Tarkastusraportti luovutetaan asiakkaalle ja tarkastustulos selostetaan tarkasti. Läpäistyn tarkastuksen jälkeen koneeseen kiinnitetään Pilzin tarkastuskyltti.

Akkreditoinnin laajuus

Akkreditoitu EMC-testilaboratorio

Pilzillä on vuodesta 2004 lähtien DAkkS:in (saksalainen akkreditointielin) akkreditoima riippumaton koestuslaboratorio. Tämä antaa Pilz GmbH & Co. KG:lle pätevyyden suorittaa sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) ja sähköturvallisuutta koskevia testejä ja laatia maailmanlaajuisesti tunnustettuja, ISO 17025 -standardin mukaisia koestusraportteja.

Akkreditointi EMC-koestuslaboratorio

DAkkS:in (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditoima riippumaton koestuslaboratorio
ATEX EY-sertifiointi

EX-suojaussertifiointi (ATEX)

Pilzillä on käytössä laadunvalvontajärjestelmä, joka täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä (ATEX) koskevan 2014/34/EU-direktiivin liitteen IV vaatimukset.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk