Ostfildern, 16.5.2024

Safety ja Security muutostilassa

Thomas Pilz

(Puhe on etusijalla)

Pilz on automaatioyritys. Ydinosaamisemme on turvallisuus. Tavoitteenamme on tehdä maailmasta joka päivä digitaalisempi, verkottuneempi, joustavampi, tehokkaampi ja turvallisempi (safe and secure). Tällä tavoin haluamme antaa oman panoksemme teollisuuden onnistuneeseen muutokseen.

Edellä kuvattu muutos vaikuttaa joihinkin aloihin enemmän kuin muihin, koska niillä on keskeinen rooli tulevien tehtävien hoitamisessa. Näitä ovat vety, sähköinen liikkuvuus, puolijohdeteollisuus ja rautatieteknologia.

Vetyteollisuus tarvitsee turvallisuutta
Vedyn energiatiheys on suuri, ja siksi sitä pidetään tulevaisuuden energialähteenä. Sen myötä kasvavat myös vaatimukset toiminnalliselle turvallisuudelle ja Industrial Securitylle. Sillä vetyyn - kuten kaikkiin polttoaineisiin - liittyy suuri vaarapotentiaali. Automaatioteollisuuden ja toiminnallisen turvallisuuden hyväksi todettuja ja jo käytettävissä olevia turvallisuusperiaatteita voidaan käyttää myös vetyteollisuudessa.

Klassisten turvatoimintojen lisäksi turvallinen automaatiotekniikka voi huolehtia myös muista tehtävistä, kuten dynaaminen paineen ja lämpötilan valvonta tai jäljempänä olevien rakenteiden kuormitusrajojen turvallinen noudattaminen. Automaatio varmistaa myös turvallisen tiedonsiirron sekä toimintatilojen ja diagnoosiviestien visualisoinnin.
Ranskassa Pilzin PSS 4000 -automaatiojärjestelmä varmistaa vedyn jakelun turvallisuuden 10 julkisella tankkausasemalla. Asiakas, eurooppalainen vetytankkausasemien valmistaja, etsi kokenutta turvallisuusasiantuntijaa. Pilz on tehnyt yhteistyötä asiakkaan kanssa vuodesta 2023 lähtien ja toimittanut kattavan turvallisuusratkaisun, joka takaa myös huoltoasemien taloudellisen toiminnan. Tällä hetkellä on suunnitteilla yhteistyön laajentaminen muihin hankkeisiin.

Sähköinen liikkuvuus: Turvalliset ja tehokkaat latausjärjestelmät
Itävaltalaisessa MADELAINE-hankkeessa - "Multiadaptiivinen DC sähköautojen latausinfrastruktuuriverkosto" - tutkitaan uusia tasavirtaa käyttäviä latausjärjestelmiä. Tavoitteena on luoda modulaarinen ja joustava latausinfrastruktuuri sähköajoneuvoille. Latausasemalla, esimerkiksi julkisella pysäköintialueella, voidaan käyttää useita latauspisteitä eri toimintatiloissa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sekatoiminnan, jossa yksittäisiä ajoneuvoja ladataan nopeasti ja useita muita hitaasti. Muutama latausmoduuli riittää lataamaan hyvin suuren määrän sähköajoneuvoja tasavirralla ja nopeasti. MADELAINE-hankkeen tuloksilla on mahdollisuus tehostaa pysäköintialueiden energiankulutusta.

PSS 4000 -automaatiojärjestelmämme on tässäkin tapauksessa keskeinen tekijä, joka ohjaa tarvittavia turvatoimintoja, esimerkiksi eri latausvirtojen jakamista oikeisiin latauspisteisiin.   

Asiantuntemusta puolijohdeteollisuudelle
Elektroniikkateollisuus ja erityisesti puolijohdeteollisuus on toinen keskeinen teollisuudenala. Viime vuosien komponenttipula on osoittanut selvästi prosessoreiden ja muiden elektroniikkakomponenttien toimitusten merkityksen maailmantaloudelle.
Puolijohdeteollisuudella on omat standardinsa, joissa turvallisuudella on suuri merkitys. Työntekijöiden suojelun lisäksi näillä standardeilla pyritään varmistamaan järjestelmien tuottavuus. Sillä jos vaaratilanne johtaa koneen seisokkiin, se tarkoittaa yleensä tuotannon menetyksiä. Turvallisuustekniikan tärkeä tehtävä on siksi valvoa turvallisuustoimintoja ja analysoida diagnostiikkatietoja, jotta vaaratilanteita ei syntyisi alun alkaenkaan.

Pilz neuvoo ja kouluttaa menestyksekkäästi puolijohdevalmistajia Aasiassa määritelläkseen kullekin laitokselle sopivat turvallisuuserittelyt ja -konseptit. Älykkäitä antureitamme käytetään yhdessä ohjausjärjestelmien kanssa kokonaisratkaisuna.

Klassisen Safetyn lisäksi Industrial Security on yhä tärkeämmässä asemassa: Nykyaikaiset tuotantolaitokset ovat pitkälle verkottuneita ja digitalisoituja. Manipulointisuojauksella on siis suuri merkitys. Manipulaation estämiseksi operaattorit haluavat pystyä säätelemään tarkasti, kenellä on pääsy järjestelmiin. Identification and Access Management (I.A.M.) -järjestelmä tarjoaa Safetyn ja Securityn yhdessä järjestelmässä. Käyttäjän todennuksesta toimintatilan valintaan tai tietojen ja verkon tietoturvasta kulkuoikeuksien hallintaan. Pilzin I.A.M.-ratkaisuja käytetään jo Aasian ja Euroopan tehtaissa.

Digitaalisen rautatieliikenteen turvallisuus
Rautatieliikenne on yksi liikkuvuusmuutoksen pilareista. Opastintekniikan digitalisointi ja automatisointi on perusedellytys rautatieinfrastruktuurin kapasiteetin tarvittavalle lisäämiselle. Avointen rajapintojen ja Commercial-off-the-Shelf-ratkaisujen, eli standardoitujen tuotteiden avulla haluamme korvata yrityskohtaiset sovellukset. Vuonna 2022 perustettu itsenäinen Rail-liiketoimintayksikkömme keskittyy erityisesti rautatiealalle räätälöityjen tuotteiden valikoiman ja sovellustekniikan laajentamiseen. Pilz tekee nyt tiivistä yhteistyötä operaattoreiden ja järjestelmätoimittajien muun muassa eurooppalaisen EULYNX-standardin parissa. Tavoitteena on kehittää ja tarjota yhtenäiset teollisuusstandardit uudelle modulaariselle keskityslaitetekniikalle. Yksi näistä yhteistyökumppaneista on saksalainen yritys Pintsch, joka on turvallisen rautatieinfrastruktuurin asiantuntija. Pilz on solminut pitkäaikaisen kehityskumppanuuden Pintschin kanssa.

Pilz sai syksyllä toimeksiannon Ruotsissa toteutettavasta digitalisointihankkeesta. Ruotsin liikenneinfrastruktuurivirasto Trafikverket on tilannut Pilziltä valtakunnallisen rautatieverkon tiedonsiirtoinfrastruktuurin nykyaikaistamisen. Analoginen kuparitekniikka muunnetaan tehokkaampaan ja luotettavampaan valokuitutekniikkaan Pilzin rautatieohjauksella. Pilzin turvalliseen reaaliaikaiseen Ethernet SafetyNET p -järjestelmään perustuva innovatiivinen rautatieohjaus hoitaa tiedonsiirron asetinlaitteiden ja radalla olevien ohjauskaappien välillä. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi rataosan käyttöä koskevien tietojen välittämiseen tai signaalien ohjaamiseen.
 
Lopuksi haluaisin kiinnittää huomionne Innotrans 2024 -messuille. Pilz esittelee maailman tärkeimmillä rautatiealan messuilla Berliinissä syyskuun lopussa todellisen ohjausjärjestelmien innovaation. Tarjoamme opastintekniikan digitalisointiin ja standardointiin perustuvan ratkaisun, joka tekee rautatieliikenteestä turvallisempaa ja taloudellisempaa tulevina vuosina. Annamme Innotransissa yksityiskohtaista tietoa uudesta modulaarisesta ohjausratkaisustamme.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, jotka osoittavat, että: Pilz on siirtämässä vuosien aikana hankkimaansa tietämystä toiminnallisen turvallisuuden sovelluksista ja ratkaisuista muille aloille.

"Pilz - the spirit of safety in digital automation" kuvaa tarjoustamme asiakkaillemme kehittää yhdessä vastuullisia vastauksia aikamme haasteisiin. Tämä tarkoittaa, että Securityä, toimitusketjun vastuullisuutta ja toiminnallista turvallisuutta koskevat vaatimukset voidaan täyttää jo nyt. Pilz valmistelee yrityksiä nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin.

Thomas Pilz, toimitusjohtaja (Kuva: © Pilz GmbH & Co. KG)
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: