5.11.2020

Omistajien on otettava tämä huomioon vanhempien koneiden CE-merkinnässä

Konedirektiivi 2006/42/EY säätelee koneiden markkinoille saattamista Euroopan talousalueella, Sveitsissä, Liechtensteinissa, Turkissa, Norjassa ja Islannissa. Erityisesti vanhojen koneiden kohdalla on tarkistettava huolellisesti, millä edellytyksillä niitä voidaan käyttää. Olemme koonneet kolme toistuvaa kysymystä vanhojen koneiden turvallisesta käytöstä.

Konedirektiivi on parhaillaan tarkistusvaiheessa. Mikä muuttuu tulevaisuudessa?

Konedirektiiviin ei tehdä merkittäviä muutoksia tai uutta versiota. Konedirektiiviä laajennetaan pikemminkin tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi teemoihin ”Ergonomiset näkökohdat koneenrakentamisessa" ja "IT-turvallisuus" kiinnitetään erityistä huomiota.

Mitä on otettava huomioon vanhoja koneita muunnettaessa?

Konedirektiivi on ollut pakollinen koneiden ja järjestelmien valmistajille 1. tammikuuta 1995 lähtien. Siinä määrätään, että EY-vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, ns. CE-merkintä, on suoritettava kokonaan loppuun, kun kone saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille. Niiden käyttäjien, jotka haluavat muuttaa tai nykyaikaistaa vanhempia koneita ilman CE-merkintää, tulisi noudattaa jo markkinoille saatettujen vastaavien koneiden nykytasoa sekä voimassa olevia yhdenmukaistettuja standardeja.

Tärkeää: Vanhojen koneiden muuntamisen tai jälkivarustelun yhteydessä on tarkistettava muutetaanko niitä merkittävästi. Tässä tapauksessa omistajasta tulee valmistaja, ja hänen on suoritettava uusi EY-vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely. Muunnettua vanhaa konetta pidetään silloin uutena koneena. Konedirektiiviä ja siten CE-merkintää on noudatettava.

Voiko vanhempi kone, esim. rakennusvuodella 1999, saada CE-merkinnän takautuvasti?

CE-merkinnän kannalta ratkaisevaa ei ole valmistusvuosi, vaan ensimmäinen kerta, jolloin kone saatettiin markkinoille. Konedirektiivissä säädetään selvästi, että CE-merkintä on suoritettava, kun tuote saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille. Siksi taannehtiva tai jälkikäteen tapahtuva CE-merkintä ei ole mahdollista.

Onko sinulla kysymyksiä?

Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään konedirektiivin vaatimusten soveltamisessa ja täytäntöönpanossa.

Pilz-palvelut automaatioon, laitosten ja koneiden turvallisuuteen liittyen
Lisätietoja konedirektiivistä ja sen soveltamisesta

Koneturvallisuus
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?