28.10.2020

Nopeutta ei tarvitse uhrata turvallisuuden vuoksi

Validoi ihmis-robottisovellukset PRMS-törmäysmittaussarjalla

Robotit ovat pitkään olleet erottamaton osa yrityksiä. Ne tukevat ihmisiä tehtaissa tekemällä raskaita tai yksitoikkoisia tehtäviä. Juuri tämä tuki johtaa usein tiiviiseen yhteistyöhön ihmisten ja robottien välillä.

EU -tutkimusprojekti Rossini pyrkii lisämään ja optimoimaan ihmisen ja robotin yhteistoimintaa (MRK) ihmisten ja robottien turvallisuuden varmistamiseksi. Frauenhofer IFF kehittää menetelmää yhteistyöroboteille hetkellisen iskun vaarapotentiaalin arvioimiseksi. Törmäysvoimien mittaaminen vaatii kiinteän mittalaitteen, minkä vuoksi hetkellistä iskua ei voida mallintaa. Fraunhofer IFF:n ehdottama kiinteällä mittauslaitteella mitattu törmäysvoimien muunnos antaa mahdollisuuden arvioida nämä ohimenevät iskut. Tämä menetelmä estää robotin matalan nopeuden, kun turvallisuustaso on edelleen korkea.

Käytetty mittauslaite on Pilzin törmäysmittaussarja PRMS (Pilz Robot Measurement System). Tällä PRMS-sarjalla validoidaan ihmis-robottisovellukset määrittämällä mahdollisen törmäyksen yhteydessä syntyvät voimat ja paineet. Fraunhofer IFF:n kehittämä uusi menettely validoitiin Pilz PRMS:llä useilla roboteilla. Uusi menetelmä ottaa huomioon ohimenevän iskun ja tarjoaa siten korkean turvallisuustason ihmisille robotin lisääntyneestä nopeudesta huolimatta.

Lisätietoja PRMS-törmäysmittaussarjasta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?