28.5.2019

Mikä on uuden DIN EN ISO 20607 standardin nykytilanne?

Uutta standardia laaditaan tällä hetkellä nimellä ISO 20607. Se määrittää perusvaatimukset koneiden käyttöohjeiden laatimiselle. Tämä koskee myös turvallisuusosia, sillä uusi standardi yhdenmukaistetaan konedirektiivin kanssa. Uuden standardin nykyversiota voidaan käyttää jo kehitystyön perusteena koneenrakentamisessa. Se julkaistaan alustavasti vuoden 2019 aikana!

Mikä on sen yhteys konedirektiiviin?

Standardiehdotuksen liite ZA määrittää yhteyden konedirektiiviin 2006/42/EY. Standardi toimii siten koneiden käyttöohjeiden laatimisohjeena.

prEN ISO 20607 käsittelee turvallisuuteen liittyvää sisältöä, käyttöohjeen vastaavaa rakennetta ja esitystä tarkasteltavan koneen koko elinkaari huomioiden. Standardissa määritetään perusteet, joita on ehdottomasti noudatettava, jotta vältetään tietojen, erityisten jäännösriskejä koskevien tietojen puuttuminen.

Heti kun DIN EN ISO 20607 julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, astuu voimaan vaatimustenmukaisuusolettamus konedirektiivin 2006/42/EY kanssa ja standardi lisätään yhdenmukaistettujen standardien listaan. Tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa tuleeko olemaan siirtymäaikaa. Se saa kuitenkin olla enintään kolmen vuoden pituinen. Myös huomattavasti lyhyempi siirtymäaika on mahdollinen.

Mikä on DIN EN ISO 20607 -standardin merkitys koneenrakentamiselle?

Koneiden ja turvallisuusosien valmistajien on hyvissä ajoin valmistauduttava mahdollisiin vaikutuksiin nykyisiin ja tuleviin käyttöohjeisiin. Mikäli standardin vaatimukset eivät täyty, kone ja turvallisuusosat eivät ole CE-vaatimusten mukaisia!

Standardin voi tilata ISO Webstoren kautta heti kun se julkaistaan.

 

DIN EN ISO 20607 -standardin nykytilanne
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?