14.2.2019

Vähemmän huoltopanostuksia ja suurempi käytettävyys Safety Device Diagnosticin ansiosta

Älykkäät ja verkotetut tuotantoprosessit voivat suurentaa tuottavuutta merkittävästi. Sitä varten tarvitaan monia tietoja. Safety Device Diagnostics auttaa asiassa. Diagnoosiratkaisumme tarjoaa yksityiskohtaiset diagnoositiedot.

Dokumentoi muutokset, vähennä seisokkeja

Pilzin diagnoosiratkaisu kerää diagnoositiedot, kuten sarjanumeron, version, nykyiset tilat sekä historialliset vikatilat. Ne haetaan ohjaustasolle Modbusin tai Profibusin kautta ja käsitellään. Tulevaisuudessa tämä onnistuu myös Profinetin tai Ethernet/IP:n kautta. Se jälkeen ne näytetään kenttäväylämoduulin näytössä, PLC-ohjauksen monitorissa tai tietokoneen näytössä verkkopalvelimen kautta.

Diagnoositietoihin pääsee siten käsiksi sekä koneen että etäyhteyden kautta. Niitä voidaan ennakoivaan huoltoon. Sen merkitys kasvaa jatkuvasti Industrie 4.0:n myötä. Tämä ei koskee ainoastaan kuluneiden osien oikea-aikaista vaihtoa, vaan myös käyttöturvallisuuden ylläpitämistä. Tallennettujen tietojen avulla voit koska tahansa verrata alkutilaa ja nykytilaa. Näin koneeseen tehdyt muutokset havaitaan välittömästi. Ilman lisälaitteita ohjaustasolla!

Pilz-diagnoosiratkaisu tukee modulaarista konseptia

Toinen esimerkki Industrie 4.0 -skenaarioista ovat älykkäät ratkaisut modulaaristen laitteistojen toiminnallista turvallisuutta varten. Diagnoosiratkaisun linjakaapelointi helpottaa moduulien lisäämistä laitteistoon. Uusi kaapelointi, muutos kytkentäkaapissa tai suunnitelmien muuttaminen ei ole tarpeen. Myöskään lisäturvalaitteita ei tarvita. PSENmlock-turvaporttijärjestelmä mahdollistaa ensimmäistä kertaa turvaporttien yksittäisen ohjaamisen. Jos laitteistolle tehdään huoltotöitä tai työkalunvaihto, on mahdollista määrittää mitkä portit voidaan avata pysäytyksen jälkeen. Kaikki portit aukeaisivat ilman Safety Device Diagnosticsia!

IO-Link Safety vaihtoehtona

IO-Link Safetyn avulla kehitetään vaihtoehtoista menettelyä. Se mahdollistaa yhteentoimivuuden anturitasolle saakka. Se myös toimii kaikilla tasoilla eri valmistajien turvalaitteiden kanssa. Tiedot viedään turvallisesti anturista PLC-ohjaukseen. Tämä tarjoaa uusia käyttömahdollisuuksia. IO-Link Safetyn yhteydessä kytkennän hoitaa PLC-ohjaus eikä anturi. Kalliit ohjausarkkitehtuurit käyvät tarpeettomiksi ja anturien ja PLC-ohjausten välille syntyy uusia riippuvuuksia esim. vaihdon yhteydessä.

Menettely perustuu P2P-yhteyksiin, ts. ikään kuin tähtikytkentään kentällä tai kytkentäkaapissa. Asennus- ja suunnittelukustannukset ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat kuin diagnoosiratkaisulla. Käytettävän järjestelmän määrittää sovelluskohtaisesti määritettävä kustannus-hyötysuhde. Yhteenveto: IO-Link Safety on vielä tulevaisuusvisio – diagnoosiratkaisuja voit käyttää jo tänään. Pilzin älykäs diagnoosi tulevaisuuden tehtaaseen!


Lisätietoa:

Safety Device Diagnostic

G Series -liitäntä SDD:llä
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?