7.2.2019

Onko älykäs automaattisesti turvallisempi?

Industrie 4.0 vaikuttaa ”turvalliseen automaatioon“. Kun tuotanto muuttuu joustavammaksi ja koneet yhä itsenäisemmiksi, täytyy myös turvallisuutta on tarkasteltava uudelleen.

Industrie 4.0:ään sisältyy modulaarisia ja joustavia tuotantoprosesseja. Ne vaikuttavat ”turvalliseen automaatioon“. SmartFactoryKL-teknologiayhteenliittymän jäsenenä kehitämme toimialakumppaneista ja tutkimuslaitoksista koostuvassa verkostossa erilaisissa työryhmissä konsepteja, standardeja ja ratkaisuja, jotka muodostavat äärimmäisen joustavan automaatiotekniikan perustan.

Työryhmä ”Älykäs infrastruktuuri“ kehittää dynaamista turvallisuuskonseptia yksinkertaistettua, osa- tai täysautomatisoitua sertifiointia varten, joka testataan Smart Factory KL Industrie-4.0-laitoksessa. Konsepti perustuu teolliseen Ethernet-tiedonsiirtoprotokollaan. Koko laitos koostuu neljästä tilallisesti erotetusta tuotantolinjasta, jotka on yhdistetty autonomisella kuljetusjärjestelmällä ”Robotino“. Jos Pilzin PITestop-hätäpysäytyspainiketta painetaan silloin, kun ”Robotino“ liikkuu kahden moduulin välillä, pysäytetään ainoastaan ”Robotino“. Jos ”Robotino“ on liittynyt tuotantolinjaan, hätäpysäytyspainike pysäyttää kyseisen linjan. Muut tuotantolinjat voivat jatkaa toimintaansa. Tämä vähentää seisokkeja merkittävästi. Näin hätäpysäytyspainike voitiin ensimmäistä kertaa parametrisoida joustavasti yksittäisille valmistuslinjoille eikä koko laitteistolle.

Lisäksi yksittäiset moduulit voidaan vaihtaa käytön aikana ilman, että vaikuttaa suuremmin valmistukseen. Modulaarisen tuotantolinjan muutosten yhteydessä moduulien liitäntöjen välille saattaa syntyä uusia riippuvuuksia. Siksi koko laitokselle on suoritettava uusi turvallisuustekninen tarkastelu. Asia ei nimittäin ole näin yksinkertainen: CE-Modul1 + CE-Modul2 = CE-kone!

Älykkäät ratkaisut eivät ole automaattisesti turvallisia, vaan vaativat turvallisuusratkaisun uuden tarkastelun. Optimitapauksessa laitteiston laajennuksen tai täydennyksen yhteydessä suoritetaan yksinkertaistettu osa- tai täysautomaattinen sertifiointi. Siksi työryhmä kehittää ratkaisua, jossa tarkastetaan automaattisesti, onko turvallisuuden tarkastaminen tarpeen kahden tai useamman moduulin yhdistämisen jälkeen.

Jos haluat tutustua aiheeseen tarkemmin, suosittelemme Smart Factory KL:n Whitepaperia ”Safety modulaarisissa koneissa“, jonka laatimiseen Pilz osallistui.

Lue myös Whitepaperimme aiheesta Industrie 4.0!

Smart Factory KL
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?