Bezpečnostní radarový senzor PSENradar

Bezpečné monitorování ochranného prostoru v náročných podmínkách

Bezpečnostní radarový senzor PSENradar

Bezpečnostní radarový senzor PSENradar nabízí společně s konfigurovatelnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 bezpečné kompletní řešení pro monitorování ochranného prostoru – včetně hodnocení shody pro celý stroj nebo zařízení.

Bezpečnostní radarové senzory se uplatní tam, kde optoelektronické senzory dosáhnou svého limitu: drsné podmínky, například ve venkovním prostoru nebo při zpracování materiálů lze pomocí PSENradar monitorovat trvale a spolehlivě. Radarová technologie (FMCW: frequency modulated continuous wave) plní svou funkci spolehlivě i za přítomnosti prachu a nečistot, za deště, intenzivního osvětlení, v prostředí ohroženém jiskrami i otřesy.

Základní monitorování prostoru frekvencí 24 - 24,25 GHz je použitelné až do SIL 2, PL d a kategorie 3, které jsou často předpokladem pro aplikace s roboty. Kompletní řešení navíc zahrnuje další rozhraní, jako Ethernet a Profisafe a umožňuje tím jednoduché začlenění bezpečnostních radarových senzorů do aplikací vyžadujících retrofit.

Kompletní řešení radaru s hodnocením shody

Potřebujete kompletní řešení radarových senzorů pro celý stroj včetně přejímky? Pro ochranu a monitorování nebezpečných prostor zajistíme vše od posouzení rizik přes integraci do systému až po hodnocení shody – kompletní služby od jednoho dodavatele.

Společně s konfigurovatelnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 a PSENradar vznikne bezpečné, hospodárné a rozsáhlé kompletní řešení i pro náročné průmyslové podmínky.

Naše služby

PSEN radar s malou řídící jednotkou PNOZmulti 2

Jednoduchá konfigurace pomocí konfigurátoru PSENradar

PSENradar konfigurátor

Pro rychlé uvedení do provozu je pro výběr konfigurace senzorů nejlepším řešením použití konfigurátoru. Bezpečnostní radarový systém může v závislosti na aplikaci zahrnovat až šest radarových senzorů, jednu kontrolní jednotku a konfigurovatelnou bezpečnostní malou řídicí jednotku PNOZmulti 2.

Podle velikosti monitorovaného prostoru může být každému snímači přidělena určitá oblast, která vyžaduje ochranu. Oblast je závislá na uspořádání, výšce instalace a sklonu senzoru. Navíc k chráněnému prostoru lze nakonfigurovat i výstražný prostor. Narušení tohoto výstražného prostoru člověkem může být signalizováno například opticky. To může ještě zvýšit produktivitu zařízení.

PSENradar konfigurátor ke stažení

Výhody bezpečnostního radarového senzoru PSENradar

 • Odolnost vůči prachu, nečistotám, dešti, světlu, jiskření, výparům a otřesům
 • Vyšší bezpečnostní kategorie kat. 3 / PL d umožňuje zabezpečení robotických aplikací
 • Vysoká flexibilita díky optimalizovaném směrování senzoru a individuálnější konfiguraci ochranného prostoru
 • Bezpečné kompletní řešení s malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2, možnost využití pro retrofit díky dalším rozhraním
 • Monitorování nebezpečných prostor: zablokování opětovného startu stroje, jestliže se v nebezpečném prostoru nacházejí osoby

Charakteristické vlastnosti bezpečnostního radarového senzoru PSENradar

Senzor PSENrd 1.1

Senzor PSENrd 1.1

 • Úhel otevření: 110° horizontálně, 30° vertikálně (široká konfigurace) nebo horizontálně 50°, vertikálně 15° (úzká konfigurace)
 • Dosah: 4 m
 • Frekvence: 24 GHz
 • Doba reakce: max. 100 ms
 • Krytí: IP67
 • použitelný v aplikacích do SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), kategorie 3 při použití 2 senzorů
Senzor PSENrd 1.1

Senzor PSENrd 1.2

 • Úhel otevření: 20 až 100° horizontálně, 20° vertikálně, konfigurovatelné po 10°
 • Dosah: 5 m
 • Frekvence: 60 GHz
 • Doba reakce: max. 100 ms
 • Krytí: IP67
 • použitelný v aplikacích do SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), kategorie 3
Senzor PSENrd 1.2

Vyhodnocovací jednotka s rozhraním USB nebo Ethernet/PROFIsafe

 • Způsob připojení: USB (PSEN rd1.x I/O analysing unit) nebo Ethernet/PROFIsafe (PSEN rd1.x I/O PN analysing unit)
 • Sériové zapojení: až 6 senzorů
 • Sady pro zóny: až 32
 • OSSD Výstupy: až 4
 • Krytí: IP 20
 • FMCW: frequency modulated continuous wave
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit

Aplikace s PSENradar

Radarové senzory se používají v mnoha oborech, zejména tam, kde optoelektronické senzory dosáhly svého limitu. Předpokladem pro jejich použití je komplexní posouzení stroje, při kterém Vás ochotně podpoříme.

K funkcím zaměřeným na bezpečnost, které radarový systém PSENradar pokrývá, patří monitorování nebezpečných prostor a ochrana před vstupem do těchto míst. Zatímco při ochraně před vstupem do nebezpečných prostor dochází k zastavení stroje například po vstupu pracovníka do této zóny, brání monitorování nebezpečných prostor automatickému opětovnému zapnutí stroje, jestliže se pracovník stále ještě v nebezpečném prostoru zdržuje, např. při provádění údržby. Dále najdete některé příklady použití.

Díky samoučící funkci „Self-teaching background“, kterou se radarové senzory mohou „naučit“ výchozí stav okolí, je možné například ignorovat odpadový materiál z technologie tak, aby nedošlo k narušení ochranného prostoru a tím k zastavení stroje. To zaručuje vyšší produktivitu.

Použití radarového senzoru PSENradar

Novinka: Bezpečné monitorování ochranného prostoru robotických aplikací

Pro bezpečné monitorování ochranného prostoru robotických aplikací, zejména v náročných podmínkách, je nyní k dispozici další senzor, který doplňuje bezpečný radarový systém PSENradar: PSEN rd1.2 s rovněž novou vyhodnocovací jednotkou PSEN rd1.0 I/O PS ETH , která odpovídá bezpečnostní kategorii 3 / PL d. Společně s modulárním bezpečnostním relé myPNOZ, je tedy nyní k dispozici bezpečné kompletní řešení pro zabezpečení robotických aplikací.

Příklady použití

Zpracování kovů

Ochrana vstupu v kovozpracujícím průmyslu

Bezpečnostní radarový senzor se typicky uplatní v těžkém průmyslu, kde je vysoký výskyt jisker vznikajících při svařování, třísek, prachu, oslnivého světla a otřesů.

Pokud je nutné zabezpečit robotickou buňku, je bezpodmínečně nutná ochrana proti vstupu a bezpečná ochrana proti opětovnému zapnutí zařízení. Dokud je robot v provozu, není PSENradar aktivní.

Zpracování dřeva

Bezpečné zpracování dřeva díky monitorování ochranného prostoru

Při zpracování dřeva, kromě jiného při řezání, není optoelektronické senzory často možné použít z důvodu prachu a odletujících třísek.

Pro zaznamenání přítomnosti osob v nebezpečné zóně proto optimální řešení představuje PSENradar a PNOZmulti 2 . Tímto způsobem lze snadno zabezpečit libovolně uspořádané prostory.

Venkovní prostředí

Zabezpečení venkovních aplikací radarovými senzory

Díky radarovým senzorům lze spolehlivě zabezpečit i venkovní prostor, například při práci s portálovým jeřábem nebo zvedacími zařízeními. Překážkou nejsou ani velké teplotní rozdíly, ani vysoká vlhkost způsobená deštěm, sněhem nebo mlhou.

Jestliže se portálové jeřáby pohybují jedním směrem, zajistí radarové senzory, aby se v tomto prostoru nezdržovaly žádné osoby.

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní radarové senzory PSENradar

PSENradar

Sestavte si sami Váš bezpečnostní radarový senzor PSENradar s až 6 senzory na jednu řídicí jednotku.

Příslušenství pro bezpečný radarový systém

Zde najdete vhodné příslušenství pro bezpečný radarový systém.
Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz