Bezpečnostní radarový senzor PSENradar

Bezpečné monitorování ochranného prostoru v náročných podmínkách

Bezpečnostní radarový senzor PSENradar

Bezpečné radorové senzory se uplatní tam, kde optoelektronické senzory narazí na hranici svých možností: v náročném prostředí, například ve venkovním prostoru nebo při zpracování materiálů bude PSENradar odvádět trvale spolehlivý výkon. Radarová technologie (FMCW: frequency modulated continuous wave) plní svou funkci bezpečně i za přítomnosti prachu a nečistot, za deště, intenzivního osvětlení, v prostředí ohroženém jiskrami i otřesy.

Základní monitorování prostoru frekvencí 24–24,25 GHz je použitelné až do SIL 2, PL d a kategorie 3, které jsou často předpokladem pro aplikace s roboty. Kompletní řešení navíc zahrnuje další rozhraní, jako Ethernet, Profisafe a FSoE a umožňuje tím jednoduché začlenění bezpečnostních radarových senzorů do aplikací vyžadujících retrofit.

Bezpečnostní radarový senzor PSENradar nabízí společně s konfigurovatelným malý bezpečným řídicím systémem PNOZmulti 2 bezpečné kompletní řešení pro monitorování ochranného prostoru – včetně hodnocení shody pro celý stroj nebo zařízení.

Bezpečnostní radarový senzor PSENradar - Ideální pro drsné průmyslové prostředí

Bezpečný radarový systém není citlivý vůči vnějším vlivům jako prach, nečistoty, déšť nebo světlo, a proto je ideální zejména za velmi náročných podmínek prostředí.

Jednoduchá konfigurace pomocí konfigurátoru PSENradar

PSENradar konfigurátor

Pro rychlé uvedení do provozu je pro výběr konfigurace senzorů nejlepším řešením použití vhodného konfigurátoru. Bezpečný radarový systém zahrnuje v závislosti na aplikaci až šest radarových snímačů, jednu kontrolní jednotku a konfigurovatelný malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2.

V závislosti na velikosti sledovaného prostoru je možné každému snímači vyhradit širší nebo užší chráněný prostor. Oblast je závislá na uspořádání, výšce instalace a sklonu senzoru. Navíc k chráněnému prostoru lze nakonfigurovat i výstražný prostor. Narušení tohoto výstražného prostoru člověkem může být signalizováno například opticky. To může ještě zvýšit produktivitu zařízení.

Výhody bezpečnostního radarového senzoru PSENradar

  • Odolnost vůči prachu, nečistotám, dešti, světlu, jiskření, výparům a otřesům
  • Vyšší bezpečnostní kategorie kat. 3 / PL d umožňuje zabezpečení robotických aplikací
  • Vysoká flexibilita díky optimalizovaném směrování senzoru a individuálnější konfiguraci ochranného prostoru
  • Bezpečné kompletní řešení s malým řídicím systémam PNOZmulti 2, možnost využití pro retrofit díky dalším rozhraním
  • Ochrana proti přešlapu: zablokování opětovného startu stroje, jestliže se v nebezpečném prostoru nacházejí osoby

Vhodný radarový senzor pro Vaši aplikaci

Hledáte vhodný radarový systém jako řešení ochrany pro Vaše zařízení? Zde si můžete prohlédnout radarové senzory, které jsou v současné době dostupné.

Oba nové senzory umožňují kromě symetrického zorného úhlu navíc také konfiguraci asymetrických i koridorových zorných úhlů. Radarové senzory tak můžete nyní ještě flexibilněji integrovat do vašeho výrobního prostředí. Zejména ve stísněných prostorách, kde jsou stroje v těsné blízkosti vedle sebe nebo kde chodníky vedou přímo kolem strojů, můžete těžit z vyšší produktivity. Senzor PSEN rd1.2 F-FOV LR nabízí dosah až 9 metrů.

  PSEN rd1.1 sensor Senzor PSEN rd1.2. Senzor PSEN rd1.2 F-FOV Senzor PSEN rd1.2 F-FOV LR
Úroveň bezpečnosti PL d, kat. 2 PL d, kat. 3 PL d, kat. 3 PL d, kat. 3
Dosah 4 m 5 m 5 m 9 m
Frekvence 24 GHz 60 GHz 60 GHz 60 GHz
Zorné pole Symetrické Symetrické Symetrické, asymetrické, koridorové Symetrické, asymetrické, koridorové
Sledovací úhel:

Další sledovací úhel:
110° horizontálně, 30° vertikálně
Úzký sledovací úhel:
50° horizontálně, 15° vertikálně

Horizontálně (možnost konfigurace v krocích po 10°): 10-100°,
Vertikálně: 20° 
Horizontálně (možnost konfigurace v krocích po 10°): 10–100°,
Vertikálně: 20° 
Horizontálně (možnost konfigurace v krocích po 10°):– do 5 m: 10°–100° Sledovací úhel – 5 až 9 m: 10° - 40° Sledovací úhel
Vertikálně: 20°

Přehled možných úhlů otevírání:

Sledovací úhel PSEN rd1.1 sensor

Sledovací úhel – senzor PSEN rd1.2 F-FOV

Sledovací úhel – senzor PSEN rd1.2.

Sledovací úhel – senzor PSEN rd1.2 F-FOV LR

Vyhodnocovací jednotka s USB, ProfiSafe a EtherCAT FSoE

V našem portfóliu najdete pro radarové senzory také vhodné vyhodnocovací jednotky. Spolu s různými rozhraními jako USB, Ethernet, ProfiSafe a EtherCAT FSoE nabízíme vhodné řešení pro různé systémy aplikačních sběrnic. Radarový systém tak můžete začlenit přímo do Vaší aplikace. Společně s bezpečným malým řídicím systémem PNOZmulti 2 jako FSoE-master můžete velmi jednoduše s bezpečným radarovým systémem realizovat síťové propojení EtherCAT související s bezpečností jako jednokabelové řešení – s minimálními nároky na zapojení.

Vyhodnocovací jednotky umožňují konfiguraci až 32 zón a nabízejí tedy velmi různorodé možnosti při integraci. Nová vyhodnocovací jednotka s integrovanou SD kartou umožňuje navíc uložení definovaných konfigurací do paměti, takže výměnu pak lze provádět bez pomocí konfigurátoru.<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">

Obrázek PSENradar – vyhodnocovací jednotka s USB, ProfiSafe a EtherCAT FSoE

Monitorování ochranných prostor bezpečným radarovým senzorem PSENradar

Radarové senzory se uplatní v celé řadě oborů – od zpracování dřeva přes obrábění kovů až po činnosti prováděné v exteriéru. K funkcím zaměřeným na bezpečnost, které radarový systém PSENradar pokrývá, patří monitorování nebezpečných prostor a ochrana před přešlapem.

Zatímco při ochraně před vstupem do nebezpečných prostor dochází k zastavení stroje například po vstupu pracovníka do této zóny, brání monitorování nebezpečných prostor automatickému opětovnému zapnutí stroje, jestliže se pracovník stále ještě v nebezpečném prostoru zdržuje, např. při provádění údržby.

Zajištění nebezpečné oblasti a ochrana proti přešlapu

Aplikace s robotem při obrábění kovů

Robot při obrábění kovů

Bezpečnostní radarový senzor se typicky uplatní v těžkém průmyslu, kde je vysoký výskyt jisker vznikajících při svařování, třísek, prachu, oslnivého světla a otřesů.

Pokud je nutné zabezpečit robotickou buňku, je bezpodmínečně nutná ochrana proti přešlapu a bezpečná ochrana proti opětovnému zapnutí zařízení. Robotická aplikace ovšem vyžaduje vyšší úroveň bezpečnosti. Bezpečný radarový systém PSEN rd1.2 dovoluje monitorování ochranných prostor až do kategorie bezpečnosti PL d,  kat. 3.

Graf – zpracování dřeva

Bezpečné zpracovávání dřeva díky monitorování ochranného prostoru

Při zpracovávání dřeva, kromě jiného při řezání, bývá použití optoelektronických senzorů často znemožněno prachem a odletujícími třískami.

Pro zaznamenání přítomnosti osob v nebezpečné zóně proto optimální řešení představuje PSENradar a PNOZmulti 2 . Tímto způsobem lze snadno zabezpečit libovolně uspořádané prostory.

Graf – radarové senzory

Zabezpečení venkovních aplikací radarovými senzory

Díky radarovým senzorům lze spolehlivě zabezpečit i venkovní prostor, například při práci s portálovým jeřábem nebo zvedacími zařízeními. Překážkou nejsou ani velké teplotní rozdíly, vysoká vlhkost způsobená deštěm, sněhem nebo mlhou.

Radarové senzory spolehlivě zajistí, aby se v prostoru pohybu stroje nenacházely žádné osoby. Dosah až 9 metrů přitom znamená, že senzory pokryjí účinně i velké plochy.

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní radarové senzory PSENradar

PSENradar

Sestavte si sami Váš bezpečnostní radarový senzor PSENradar s až 6 senzory na jednu řídicí jednotku.

Příslušenství pro bezpečný radarový systém

Zde najdete vhodné příslušenství pro bezpečný radarový systém.
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz