Elektrická bezpečnost v průmyslových zařízeních (EN/IEC 60204)

Stanovení cíle

Kdo vyrábí průmyslové stroje a zařízení, dováží je, exportuje nebo provozuje a je tedy podle zákona o bezpečnosti přístrojů odpovědný za jejich bezpečnost, musí provádět zkoušky podle EN IEC 60204. Cílem školení je přiblížit Vám základy elektrické bezpečnosti strojů a zařízení. Seznámíme Vás s požadavky normy EN IEC 60204 na elektrickou bezpečnost strojů. Dozvíte se, jaké požadavky je nutné respektovat při navrhování, konstrukci nebo údržbě elektrických, elektronických a programovatelných elektronických zařízení a systémů využívaných u strojů.

Pokročilý

Náplň

 • Přehled o normách z oboru elektro pro bezpečnou konstrukci strojů a zařízení
 • Požadavky na elektrické instalace
 • Nebezpečí vyvolávaná el.proudem / opatření na ochranu před úrazem el.proudem
 • Příklady osvědčeného propojení
 • Požadavky na ovládací rozhraní s funkcemi řízení strojů a zařízení
 • Požadavky na umístění a montáž řídicích přístrojů
 • Validace a verifikace

Cílové skupiny

 • Odborní elektrikáři
 • Způsobilé osoby
 • Pracovníci odpovědní za ochranu bezpečnosti práce
 • Odpovědní odborní elektrikáři
 • Pracovníci odpovědní za zařízení
 • Konstruktéři

Vaše výhody

 • Seznamte se s rozsahem platnosti EN IEC 60204.
 • Využijte výhod technické dokumentace.
 • Naučte se, jak chránit sebe i spolupracovníky.
 • Zkrácení doby montáže trvale udržitelným plánováním.
 • Osvědčené metody plánování el.zařízení při výrobě rozvaděčů
Elektrická bezpečnost v průmyslových zařízeních (EN/IEC 60204)
Délka školení
1 den
Čas
Maximální počet účastníků
Cena za účastníka
Datum/dostupnost
Na vyžádání Poptávka
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Školení

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz